Netherlands

Risico’s

 

Verlies of schade gedurende transport ontstaat nu éénmaal. De vraag is echter: “Wanneer overkomt het ú en hoe groot is uw financieel nadeel?”

Schadeloosstelling
In uw handel worden goederen vaak in consignatie geleverd. Verlies of schade lijkt in eerste instantie niet direct uw zorg. Echter, het betreft vaak kleine leveranciers, waar u deels van afhankelijk bent voor úw producten. Dus bent u er ook bij gebaat om deze leverancier schadeloos te stellen. Zo kunt u snel weer verder.

Avarij grosse
U kunt als belanghebbende met een avarij grosse geconfronteerd worden waarbij u voor een deel van de kosten belast wordt. Dergelijke kosten zijn verhaalbaar indien u een transportgoederen verzekering heeft afgesloten.

Bewijs bij meerdere leveringsvoorwaarden
Het komt soms voor dat, gedurende de periode dat de goederen “en route” zijn, meerdere verzekeringen worden afgesloten. Dit kan problemen geven bij het leveren van voldoende bewijs wáár en wánneer de schade is ontstaan.

Aon helpt u om deze problemen te voorkomen en biedt u een polis aan waarbij u dekking heeft voor alle goederenbewegingen inclusief interne transporten. Het is uiteraard ook mogelijk om uw opslagrisico’s te verzekeren.