Netherlands

Een nieuw pensioenakkoord: wat betekent dit voor u als werkgever?

 

Na ruim negen jaar onderhandelen presenteerden de sociale partners op 5 juni een principe-akkoord. Er is voldoende politiek draagvlak gebleken voor een grondige herziening van het pensioenstelsel. Ook vertegenwoordigers van de werkgeversbonden en werknemersbonden staan positief tegenover de plannen.

Werkgevers, werknemers en het kabinet hebben overeenstemming bereikt over het pensioenakkoord. Het akkoord vormt de kaders waarbinnen hervormingen kunnen plaatsvinden, maar er moet nog veel gebeuren voor het zover is. Wat betekent het pensioenakkoord voor u als werkgever en voor uw werknemers?

 

Op aon.nl/pensioenakkoord houden we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en zetten we uiteen wat dit principe-akkoord voor u als werkgever betekent.

 

Principe-akkoord: wat ligt er op tafel en wat zijn de aandachtspunten voor u?

Hoofdpunten:

 • Nieuw stelsel biedt meer individuele keuzevrijheid
 • Tijdelijke bevriezing AOW, daarna geleidelijke stijging met acht maanden per extra levensverwachtingsjaar
 • Mensen met een fysiek zwaar beroep krijgen de mogelijkheid tot vervroegde pensionering
 • ZZP’ers worden niet verplicht om pensioen op te bouwen, wel om een AOV af te sluiten
 • Op de datum van pensionering is maximaal 10% van het pensioen vrij opneembaar
 • De doorsneepremiesystematiek wordt afgeschaft: een leeftijdsonafhankelijke premie wordt het uitgangspunt. Met name voor bedrijfstakpensioenfondsen is dit van belang

Aandachtspunten:

 • Meer individuele keuzevrijheid: hoe gaat u als werkgever hiermee om?
 • Wie betaalt de rekening en wat betekent dit voor de dekkingsgraden?
 • Hoe verloopt de overgang van het huidige stelsel naar het nieuwe stelsel en wie vult de financiële gaten die ontstaan?
 • Onzekerheid over uitwerking: er zijn jaren nodig voor concrete invulling. Hoe toekomstbestendig is dit akkoord?
 • Welke nieuwe kansen ontstaan er voor uw personeelsbeleid?
Lees hier meer over de contouren van het pensioenakkoord en wat de gevolgen voor u zijn.
 
 

Pensioentool: bereken wanneer u met pensioen kunt

In een tool die we in samenwerking met AD Algemeen Dagblad maakten, zien uw werknemers wanneer zij hun AOW-leeftijd bereiken. Voer uw leeftijd in en klik vervolgens op ‘check’. U ziet vervolgens welke AOW-leeftijden horen bij de huidige situatie en de nieuwe situatie op basis van het verwachte pensioenakkoord

 
 
 

Pensioenakkoord in het nieuws: lees de reacties van onze experts in de media

In het nieuwsoverzicht ziet u de reacties van onze pensioenexperts in de pers.

 
 

Pensioenthermometer: bekijk de actuele dekkingsgraad van pensioenfondsen

We actualiseren dagelijks de gemiddelde dekkingsgraad van pensioenfondsen. Bekijk hier de actuele stand van zaken.