Netherlands

Coronavirus bedreigt ook de pensioenuitkering

 

De Nederlandse overheid geeft aan de hand van kleurcodes reisadviezen voor het reizen naar het buitenland. Zo staat oranje voor ‘alleen noodzakelijke reizen’ en rood voor ‘niet reizen’. Tot de uitbraak van het coronavirus werden deze kleuren vooral gebruikt voor onrustige gebieden met een verhoogde kans op onlusten en opstand. Een aantal (ook grotere) pensioenuitvoerders hebben beperkingen in dekkingen opgenomen als werknemers van werkgevers naar gebieden reizen waar een verhoogd risico op besmetting met het coronavirus is.

Veel landen op rood en oranje

Door de verspreiding van het coronavirus heeft de Nederlandse overheid veel landen de kleurcodes rood en oranje gegeven. Dat kan verstrekkende gevolgen hebben voor werkgevers met reizende werknemers in en naar deze gebieden. Een aantal grote uitvoerders hebben de volgende voorwaarde in hun pensioenreglement opgenomen:

Uw partner en/of kinderen heeft/hebben geen recht op een partnerpensioen en/of wezenpensioen voor de pensioendatum en een eventueel Anw-hiaatpensioen, als u overlijdt in een gebied dat:

  • op het moment van reizen naar een door de Nederlandse overheid met kleurcode rood of oranje risicogebied, zoals gepubliceerd op www.nederlandwereldwijd.nl/reizen/reisadviezen;
  • tijdens de reis van kleurcode verandert naar 'oranje' of 'rood'. Dan moet uw werknemer binnen vier weken het gebied hebben verlaten. Als de lokale autoriteiten verbieden om te reizen dan wordt de termijn van vier weken verlengd met de periode dat het reisverbod van kracht is. Na vier weken is er geen dekking voor het overlijdensrisico.

Hetzelfde geldt als een werknemer arbeidsongeschikt raakt door ziekte. Het Verbond van Verzekeraars heeft aangegeven dat de verzekeraars coulant omgaan als het risico van overlijden zich voordoet in de door corona getroffen gebieden. Ook zijn er steeds meer verzekeraars, die geen lid zijn van het Verbond van Verzekeraars maar wel aangeven deze coulanceregeling te volgen. De coulanceregeling houdt in dat de werknemers verzekerd zijn als het overlijden of arbeidsongeschikt raken zich voordoet in een door uitsluitend COVID-19 aangewezen oranje/rood risicogebied.

Check uw uitvoeringsovereenkomst

De kans dat een werknemer in een oranje of rood risicogebied verblijft, neemt toe. De financiƫle impact voor werkgevers en werknemers kunnen fors zijn als een werknemer overlijdt of ziek wordt in een risicogebied. Werkgevers en werknemers doen er goed aan om de uitvoeringsovereenkomst goed door te nemen en eventueel contact op te nemen met de adviseur en de pensioenuitvoerder om na te gaan of de uitvoerder de coulanceregeling volgt.

Laatste update: 24 maart 2020

Terug naar de overzichtspagina