Netherlands

Reageren en leren tijdens de COVID-19-crisis

 

Lees de bevindingen van 112 deelnemers van crisisteams

Niet eerder was er in Nederland een situatie waarbij zoveel crisisteams actief zijn(geweest). Op tal van beleidsterreinen moesten besluiten genomen worden. Alle teams en crisisexperts zaten in dezelfde crisis, maar de impact is overal anders.

Online survey onder deelnemers van crisisteams

Om met elkaar te leren van deze crisis hebben we via een korte, online survey deelnemers van crisisteams uitgenodigd om te reflecteren op de afgelopen periode. In totaal hebben 112 respondenten de vragenlijst ingevuld. Het merendeel van de respondenten is werkzaam voor de overheid, de zorg en het onderwijs. In het rapport vindt u antwoorden op vragen als:

  • Waar hebben zij het meeste aan gehad in de voorbereiding op de respons?
  • Op welke onderdelen verliep hun crisisaanpak goed?
  • Op welke onderdelen zien zij ruimte voor verbetering?
  • Zijn crisisorganisaties goed in staat geweest om de landelijke maatregelen te vertalen?

Tevredenheid, maar ruimte voor verbetering

Respondenten zijn tevreden over het optreden van hun crisisorganisaties. Met name over de crisiscommunicatie, het leiderschap en de zorg voor medewerkers. Ruimte voor verbetering zien ze op het gebied van structuren en processen, informatiemanagement en het denken over scenario’s.


 

Download het rapport

Download het rapport en lees de meer over de bevindingen van de deelnemers van crisisteams.

Klik hier om uw e-mailvoorkeuren te beheren.