Netherlands

Crisis Management Practise

 

Iedere organisatie krijgt te maken met verstoringen en incidenten. Van IT storingen tot brand of issues op sociale media. De meeste hiervan kunnen door de eigen professionals prima worden afgehandeld vanuit het incidentmanagement. Maar soms wordt een incident een crisis: een abnormale situatie die de strategische doelen en/of reputatie ernstig bedreigt. Die situaties zijn veelal dynamisch, complex en emotioneel geladen en vergen adequaat crisismanagement.

 

De juiste mensen moeten tijdig worden gealarmeerd. Het moet duidelijk zijn wie welke rol heeft in het crisisteam. Er moeten impactvolle besluiten worden genomen. Dit vergt eigen maatregelen maar ook een goede samenwerking met ketenpartners en bijvoorbeeld hulpdiensten. Te midden van dreiging, urgentie en onzekerheid is leiderschap nodig om uit de crisis te komen.

Een goede voorbereiding verkleint de achterstand. Van een goed crisisplan tot getrainde en geoefende professionals. Een all hazard voorbereiding, aangevuld met specifieke voorbereidingen voor geselecteerde crisistypen: van cyber tot een dodelijke explosie. Het crisisvermogen van de organisatie is mede bepalend voor de impact van de crisis.

Wij begeleiden en adviseren nationale en internationale organisaties voor, tijdens en na een crisis. Dit doen we onder andere door:

  • Inzicht te geven in het crisisprofiel: welke toprisico’s kunnen escaleren tot een crisis?
  • Het geven van advies over de opzet en inrichting van de crisisorganisatie
  • Het op praktische wijze ontwikkelen van een werkbaar crisisplan en bijbehorende scenariokaarten voor crisisteams
  • Het verzorgen van trainingen en oefeningen. Van de Crisis Game en interactieve oefeningen met meerdere teams tot coaching van crisisleides en de inzet van de Crisis Competentie Scan
  • Het begeleiden van leertrajecten na een crisis: van evaluaties tot lessensessies.

Wij hebben jarenlange ervaring met crisismanagement in het bedrijfsleven, bij de overheid en bij instellingen. Onze adviseurs maakten deel uit van tientallen crisisteams tijdens een crisis en/of in de nafase. Wij verzorgen ruim 250 workshops en crisisoefeningen per jaar. Het hart van de crisis management practice ligt binnen het COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement dat onderdeel uitmaakt van AGRC. Meer informatie: www.cot.nl.