Netherlands

Crisis Management Practice

 

Iedere organisatie kan te maken krijgen met verstoringen en incidenten; van IT-storingen tot branden en van stroomstoringen tot issues op social media. De meeste hiervan kunnen door de eigen professionals prima worden afgehandeld vanuit het incidentmanagement. Maar soms wordt een incident een crisis: een abnormale situatie die de strategische doelen, reputatie en soms zelfs het voortbestaan van de organisatie ernstig bedreigt. Deze situaties zijn veelal dynamisch, complex en emotioneel geladen en vergen adequaat crisismanagement.

De juiste mensen betrekken

Daarom is het erg belangrijk dat de juiste mensen tijdig gealarmeerd worden. Het moet duidelijk zijn wie welke rol heeft in het crisisteam. Er moeten impactvolle besluiten worden genomen, vaak onder hoge tijdsdruk. Dit vergt maatregelen binnen de eigen organisatie, maar ook een goede samenwerking met ketenpartners en bijvoorbeeld hulpdiensten. Te midden van dreiging, urgentie en onzekerheid is sterk leiderschap nodig om uit een crisis te komen.

Goede voorbereiding is essentieel

Een goede voorbereiding op een mogelijke crisis verkleint de achterstand. Het is belangrijk dat het een voorbereiding in de breedte is: van het opstellen van een goed crisisplan tot het trainen en oefenen van de betrokken professionals. Een zogenoemde all hazard voorbereiding, aangevuld met specifieke voorbereidingen voor geselecteerde crisistypen,: van cyber tot een dodelijke explosie, kan het verschil maken. Het crisisvermogen van de organisatie bepaalt mede in hoeverre de negatieve impact van de crisis beperkt kan worden.

Begeleiding voor, tijdens en na een crisis

Wij begeleiden en adviseren nationale en internationale organisaties voor, tijdens en na een crisis. Dit doen we onder andere door:

  • inzicht te geven in het crisisprofiel: welke (top)risico’s kunnen escaleren tot een crisis?
  • advies te geven over de opzet en inrichting van de crisisorganisatie;
  • op praktische wijze een werkbaar crisisplan en bijbehorende scenariokaarten voor crisisteams te ontwikkelen;
  • trainingen en oefeningen te verzorgen: van een online Crisis Game tot aan table-top oefeningen en grootschalige interactieve oefeningen met meerdere teams; v
  • bestuurders, crisisteams en crisisleiders te coachen, o.a. met behulp van onze Crisis Competentie Scan;
  • leertrajecten na een crisis te begeleiden: van evaluaties tot leersessies.

Veel praktijkervaring

Wij hebben jarenlange ervaring met crisismanagement in het bedrijfsleven, bij instellingen en bij de overheid. Niet alleen in Nederland, maar ook internationaal. Ons internationaal opererende Crisis Support Centre biedt wereldwijd advies, coaching en ondersteuning aan organisaties die geconfronteerd worden met een (mogelijke) crisis. Onze adviseurs maakten al deel uit van tientallen crisisteams, tijdens crises en/of in de nafase ervan. En wij verzorgen ruim 250 workshops en crisisoefeningen per jaar.

Het hart van onze begeleiding en advisering op het gebied van crisismanagement ligt binnen het COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement, dat onderdeel uitmaakt van Aon. Meer informatie over onze internationale activiteiten vindt u hier.

Contact opnemen