Netherlands
 

Hoe zit het nou écht met de cybercontinuïteit van organisaties in 2021?

 

Download de infosheet

Tijdens het webinar van 10 juni 2021 bespraken onze experts de (extra) uitdagingen rondom cybercontinuïteit die voor organisaties zijn ontwikkeld sinds de COVID-19-crisis. De ruim honderd deelnemers uit verschillende sectoren deelden hun ervaringen met vak- en branchegenoten.

Digitalisering in stroomversnelling

Voor veel organisaties is de digitalisering van hun dienstverlening tijdens de COVID-19-crisis in een stroomversnelling geraakt. Daarmee is ook de afhankelijkheid en mogelijk de kwetsbaarheid van ICT toegenomen. Niet alleen groeit de kans op datalekken, maar ook de beschikbaarheid en integriteit van data en ICT-systemen komen steeds meer in gevaar. Een heldere aanpak op cybercontinuïteit biedt uitkomst voor een < a href="/netherlands/bedrijfsrisicos/organisatie-in-controle/resilience.jsp">weerbare en veerkrachtige organisatie.

Download de gratis informatiesheet

In het document achter onderstaande download-button vindt u de antwoorden van de deelnemers en daarbij een toelichting van onze experts op de vragen:

  • Welke thema’s vindt u passen bij cybercontinuïteit?
  • Met welke (cyber)risico’s heeft uw organisatie in het verleden te maken gehad?
  • Hoe gaat u nu verder met dit onderwerp? Kies uw top 3 aan mogelijke acties.
  • Wat zijn bij uw bedrijf/organisatie de kwetsbaarheden rond cybercontinuïteit?
  • Wat verwacht u van uw bedrijf/organisatie om de kwetsbaarheden te voorkomen?

Ook leest u hoe organisaties in de toekomst kunnen anticiperen op ICT-discontinuïteit en welke rol Aon daarin kan betekenen.

Klik hier om uw e-mailvoorkeuren te beheren.