Netherlands

Vlogs: hoe bereid uw organisatie zich voor op de gevolgen van terrorisme en politieke dreiging?

 

Wat zijn de subvraagstukken rondom deze risico's?

Uw organisatie is zich ongetwijfeld bewust van de risico’s rondom terrorisme, politiek geweld en politieke dreiging. Maar wat zijn nou de (in)directe gevolgen voor uw organisatie, of wellicht nog specifieker, voor uw afdeling? Onze Safety & Security-specialisten gaan in vier vlogs dieper in op deze materie.

 

Vlog 1: wat betekent het terrorismerisico voor uw organisatie?

Marco Zannoni, Director COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement, vertelt in zijn vlog over de impact van terrorisme op Nederlandse organisaties. Wat verstaan we eigenlijk onder terrorisme? Wat zijn de laatste ontwikkelingen rondom dit risico? En wat is de rol van de overheid?

 
 

Vlog 2: terrorismerisico’s; waarborg uw bedrijfscontinuïteit

Dennis de Hoog, Managing Consultant Global Risk Consulting, gaat in dit vlog in op de gevolgen van een aanslag op de bedrijfscontinuïteit. Aangezien de kans dat uw organisatie indirect te maken heeft met terrorisme groter is dan direct, zoomt hij met name in op de indirecte gevolgen. Deze gevolgen kunnen alsnog een enorme impact hebben.

 
 

Vlog 3: duty of care bij toenemende politieke en terroristische risico’s

Arno Rietveld, Senior consultant International People Mobility, bespreekt in zijn vlog hoe de internationale ontwikkelingen uw personeel en organisatie raken. Heeft u werknemers die regelmatig voor zaken in het buitenland verblijven en neemt u uw verantwoordelijkheid voor hun welzijn en veiligheid?

 
 

Vlog 4: de rol van crisismanagement bij terrorisme

Marco Zannoni definieert in dit vlog het begrip crisis. Hij gaat daarnaast specifiek in op de terrorisme-gerelateerde crisis. Wat vergt een crisis van uw organisatie? Welke maatregelen moet u vooraf treffen? En wat is de rol van crisismanagement?