Netherlands

De nieuwe uitdagingen en positie van de risicomanager

 

Hoe om te gaan met verschuivende bedrijfsrisico’s en het nieuwe takenpakket?

Toenemende digitalisering, een pandemie, geopolitieke verschuivingen, het klimaat en innovaties hebben een grote invloed op de markt en stellen hoge eisen aan organisaties. Alleen door wend- en weerbaar te zijn, kunnen organisaties succesvol blijven. Ondertussen vragen stakeholders steeds meer van organisaties als het gaat om het onder controle krijgen van de gevolgen van optredende risico’s.

Al deze ontwikkelingen vragen om een nieuwe invulling van het risicomanagement. Hoe zou het werk van de risicomanager eruit ‘moeten’ zien?

 
  • Verschuiving naar centraal risicomanagement - Een organisatiebreed risico-overzicht in deze snel veranderende wereld is nu essentieel.
  • Cruciale nieuwe taken bijgekomen - In de loop der jaren kreeg de risicomanager er steeds meer taken bij, zoals het werken met risicoscenario's en bijbehorende risico-inschattingen.
  • Kijken naar de totale impact en daarop beleid maken - De risicomanager kijkt nu naar het totale plaatje van de organisatie. Hoe zit het met de (vaak niet tastbare) commerciĆ«le en operationele risico's? Wat kan de bedrijfsvoering overkomen en hoe leidt dat tot bedrijfsstilstand of imagoverlies?
  • Cyberrisico’s: meer tijd steken in mitigerende maatregelen - Er moet niet alleen tijd worden gestoken in het in kaart brengen van de risico’s, maar juist ook in het verdiepen in mitigerende maatregelen voor het onbekende.
  • Actief reageren op dreigingen, gebaseerd op feiten - Elke organisatie kan op een andere manier beginnen met het versterken van haar cyberweerbaarheid. Zo kan zij, gebaseerd op feiten, actief reageren op (mogelijke) dreigingen.
  • Risicomanagement combineert taken - De risicomanager van nu dagelijks met zijn collega’s bezig is met de combinatie van beveiliging, monitoring, beleid, budget, incident response, crisismanagement en verzekeren.
Lees meer over de uitdagingen en de positie van de risicomanager


 

Wilt u meer weten over de nieuwe taken en de rol van de risicomanager bij het managen van cyberrisico’s?Lees hier meer.