Netherlands

Risicomanagement toepassen in 3 stappen

 

Evalueren, implementeren en monitoren van uw risicoprofiel

Met effectief risicomanagement beschouwt u het hele risicoprofiel, stelt u prioriteiten en richt u zich op de belangrijkste risico’s zonder de overige uit het oog te verliezen. Bedrijfsrisico’s en kansen veranderen continu, net als de risicobereidheid van uw organisatie. Daarom adviseren wij om tenminste één keer per jaar een risicobeoordeling uit te voeren en uw risicoprofiel en -bereidheid te actualiseren. Past het risicomanagement in de praktijk nog bij de organisatie? Zijn er innovaties in de discipline die verder bij kunnen dragen aan het risicomanagementproces? Voldoen uw risicoanalyses nog wel?

 

Stappenplan voor duurzaam risicomanagement

Om uw inzicht in de risico’s te verbeteren en te helpen focussen op de juiste prio’s, werken wij volgens drie stappen, die ook los van elkaar gezet kunnen worden.

Stap 1 – Uw risicoprofiel actualiseren

Wij brengen organisatiebreed de risico’s van uw organisatie in kaart, waarna we focussen op de belangrijkste. Dit kunnen risico’s zijn met de grootste impact of de risico die nog nauwelijks of niet worden beheerst. Om de impact van risico’s goed in beeld te brengen, gebruiken we scenarioanalyses.

Stap 2 - Implementatie

Na de bepaling van de risico’s met de meeste prioriteit ondersteunen we de risico-eigenaren met het opstellen van plannen met nodige acties voor beheersing. We maken deze acties zo concreet mogelijk, zodat deze eenvoudig zijn te delegeren. Daarna volgt de belangrijke stap: het actief oppakken van risicobeheersing. De risico-eigenaren en actiehouders hebben daar de hoofdrol in.

Stap 3 - Monitoring

Om het succes en de effectiviteit van risicomanagement blijvend te borgen, toetsen wij doorlopend in hoeverre het risicomanagement de resultaten boekt die beoogd waren. Via audits of self-assessments onderzoeken wij of en hoe uw organisatie de voorgenomen maatregelen heeft uitgevoerd en of deze het gewenste effect hebben geoogst. Dit maakt onderdeel uit van onze aanpak voor effectieve risicomanagement - Business in Control.