Netherlands

Risicomanagement inrichten in 3 stappen

 

Hoe risicovolwassen is uw organisatie en wat is uw risicoprofiel en risicobereidheid?

Risicomanagement helpt u om het succes van uw organisatie te vergroten. De (her)inrichting van het risicomanagementproces kan in drie stappen worden opgedeeld en start bij het meten van uw risicovolwassenheid: de mate waarin risicomanagement is ingericht, effectief wordt toegepast en leidt tot resultaat.

 

Stap 1: Risicovolwassenheid in kaart brengen

Om u te helpen bij het vaststellen van uw uitgangssituatie hebben wij samen met de Wharton University de Risk Maturity Index (RMI) ontwikkeld. Dit is een toonaangevende online tool die u ondersteunt bij de bepaling van uw risicovolwassenheid. De tool bestaat uit een uitgebreide set vragen over de negen dimensies van risicovolwassenheid. Denk aan vragen als:

 

 • Heeft u een actueel beeld van uw belangrijkste risico’s?
 • Zijn er actuele risico’s die potentieel uw risicobereidheid overstijgen?
 • Zijn de risico-eigenaren actief betrokken bij sturing en monitoring van risicobeheersing?

Na het beantwoorden van de vragenlijst weet u direct tot welk volwassenheidsniveau uw risicomanagement is ontwikkeld. Dit kunt u als startpunt gebruiken bij het (her)inrichten van uw risicomanagement. Bent u benieuwd hoe andere Nederlandse organisaties scoren? Download dan onze benchmark risicovolwassenheid.

Risk Maturity Index

 

 

Stap 2: Definieer de ambitie en uitgangspunten van uw risicomanagement

Wanneer u weet hoe risicovolwassen uw organisatie is, kunt u met uw stakeholders bepalen op welk niveau u uw risicomanagement wilt brengen. Daarna is het zaak om de acties in kaart te brengen die u leiden naar de gewenste mate van volwassenheid. Denk aan:

 • bepalen wat u met risicomanagement wilt bereiken;
 • uitgangspunten van uw risicomanagement vaststellen:
  ◦ de risicobereidheid (risk appetite);
  ◦ het vermogen om financiële gevolgen van risico’s op te vangen (risk bearing capacity).
 • de risk-governance in lijn brengen met de ‘3 lines of defence’-principes waarbij de verantwoordelijkheden in elke lijn worden vastgesteld en gedelegeerd:
  ◦ optimaliseren van het risicomanagementproces en aansluiten met overige relevante processen;
  ◦ ontwerpen van rapportagetools en -formats;
  ◦ inbedden van tooling voor risicomanagement.
 

Stap 3: Implementeren en monitoren van de effectiviteit

Wij helpen graag bij het implementeren en trainen van de organisatie in het toepassen van bovenstaande uitgangspunten van risicomanagement. Daarna fungeren wij graag als klankbord voor de voortdurende verbetering van uw risicomanagement(proces) en monitoren de effectiviteit van de genomen acties. Deze stappen komen terug in onze aanpak voor effectief risicomanagement Business in Control.

Terug naar de hoofdpagina risicomanagement