Netherlands

Crisisprofiel

 

Inzicht in high impact scenario’s van uw bedrijf

Weet u hoe kwetsbaar uw bedrijf is bij een crisis? Bent u voldoende voorbereid wanneer risico’s zich daadwerkelijk voordoen?

 

Met een schets van uw crisisprofiel door Aon, krijgt u inzicht in de grootste kwetsbaarheden tijdens een crisis. Dit als belangrijke basisstap om aantoonbaar voorbereid te zijn op crises.

Het Crisisprofiel is een bruto-risicoprofiel. Dit betekent dat we niet zozeer kijken naar de kans dat een risico zich kan uiten in een incident, maar vooral naar de impact die dit in het ergste geval kan hebben. We kijken naar impact op:

  • Reputatie
  • Kernactiviteiten
  • Veiligheidscultuur
  • Organisatiestructuur
  • IT-organisatie
  • Stakeholders
  • Supply chain

Het crisisprofiel geeft u inzicht hoe kwetsbaar uw bedrijf is wanneer risico’s zich daadwerkelijk voordoen en geeft een goede basis om te werken aan het crisismanagement van uw bedrijf.

Onze specialisten geven u een frisse kijk op uw crisisprofiel door rekening te houden met de belangrijkste impactgebieden die passen bij uw type en grootte van het bedrijf.

Om het crisisbewustzijn te stimuleren wordt het crisisprofiel in nauwe samenwerking met betrokkenen binnen uw bedrijf uitgewerkt. Met behulp van het Crisisprofiel werkt u actief aan het verbeteren van het crisismanagement binnen uw bedrijf. Vervolgens kunt u een plan van aanpak opstellen voor het verbeteren van uw crisismanagement.

Crisismanagement is een aanpak, een manier van werken, die tot doel heeft om de bron van het probleem aan te pakken en de schadelijke gevolgen te beperken. Met positieve gevolgen voor uw voortbestaan, personeel, financiele situatie of reputatie.