Netherlands

Organisational Resilience Framework Design

 

Is de governance en structuur binnen uw bedrijfs robuust genoeg voor risico’s met hoge impact? Heeft u een duidelijke en breed gedragen visie op Resilience?

 

Met het Organisational Resilience Framework Design brengt u alle risicoonderdelen binnen uw bedrijf samen en stelt u gezamenlijk een visie op voor Resilience. 

Aon helpt u om samen met de belangrijkste riskfuncties binnen uw bedrijf strategische keuzes te maken voor Resilience door uitgangspunten en doelstellingen vast te leggen, organisatieprocessen in te richten en de governance uit te werken.

Het resultaat is te gebruiken als een richtinggevend kader voor Resilience en kan als basis dienen voor borging en implementatie van Resilience.