Netherlands

Organisational Resilience Base Line review

 

Hoe resilient is uw organisatie?

Aon helpt u met een objectief expertoordeel over de volwassenheid van de resilience binnen uw organisatie met de volgende aspecten:

  1. Inzicht in dynamisch risicolandschap met oog voor veranderende en nieuwe risico’s
  2. Weloverwogen keuzes met betrekking tot voorkomen, accepteren, beheersen en financieren van risico’s op basis van Risk Appetite
  3. Risicoleiderschap in de eigen organisatie en richting network supply chain / toezichthouders met duidelijke integrale overview op directieniveau, waarbij het belang expliciet wordt uitgedragen
  4. FinanciĆ«le en operationele weerbaarheid vanuit inzicht in grootste risico’s en high impact risicoscenario’s
  5. Duidelijke governance: heldere rollen en verantwoordelijkheden op het gebied van Risk Management, BCM, Crisismanagement, Compliance Consulting, IT-security, Safety & Security, Insurance en Communicatie
  6. Een organisatie(structuur) die integraliteit en samenwerken bevordert tussen Risk Management, BCM en Crisismanagement
  7. Cultuur van openheid en flexibiliteit (in reactie op risico’s, incidenten en bedreigingen)
  8. Adequaat incidentmanagement, BCM en crisismanagement voor de belangrijkste bedreigingen

Deze aanpak kan als project worden aangepakt door middel van interviews met diverse Risk functionarissen en een afsluitende workshop voor validatie en creatie gezamenlijk beeld. Ook kan gestart worden middels een workshop met de board en / of de belangrijkste Risk functionarissen.

De resilience-elementen/onderwerpen vormen de basis. Per onderwerp worden er specifieke vragen behandeld. Concluderend wordt aan elk onderwerp een volwassenheidsscore toegekend. Een ‘expertview’ van waar de organisatie met Resilience staat en welke activiteiten verder ontwikkeld moeten worden(prioriteiten en acties voor verdere ontwikkeling).