Netherlands

Organisational Resilience Implementation Roadmap

 

U heeft de ambitie om veerkrachtig en weerbaarder te zijn in onzekere situaties. U heeft een heldere visie wat Resilience voor uw bedrijf betekent en u wilt hierbij een professionele en projectmatige plan van aanpak om Resilience te borgen binnen uw bedrijf.

 

Een roadmap geeft inzicht in de huidige verantwoordelijkheden voor de borging van de implementatie van Resilience. Daarnaast geeft het een overzicht van de projectrisico's en beheersmaatregelen. Ook beschrijft het per onderdeel:

  • de activiteiten
  • de randvoorwaarden
  • de verantwoordelijke functionarissen
  • de verwachte opbrengsten
  • de benodigde resources
  • de verwachte investeringen in tijd/geld/middelen
  • de planning
  • de projectrisico’s en beheersmaatregelen

Om het succes te borgen van de implementatie van Resilience, wordt een projectorganisatie ingericht. De projectorganisatie initieert de activiteiten, stelt resources beschikbaar, bewaakt de voortgang van de implementatie en stuurt daar waar nodig bij.

Een uitgewerkt project- en implementatieplan om de noodzakelijke stappen voor Resilience professioneel op te pakken en te borgen.