Netherlands

Risico’s door Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)?

 

Aon biedt extra zekerheid

Per 1 januari 2017 loopt u flink meer risico op klachten en geschillen. Dat ligt niet aan u, dat komt door de Wkkgz. Die maakt het mogelijk dat cliënten vanaf 1 januari 2017 makkelijker en sneller een klacht over verleende zorg indienen. Aon helpt u om u daartegen te beschermen.

 

De achtergrond van de Wkkgz is helder. De naam zegt het al: Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. Die geeft cliënten een sterkere positie: zij hebben recht op goede informatie als er in de zorgverlening iets mis is gegaan. Vanaf 1 januari 2017 moet elke zorgaanbieder daarvoor een Klachtenfunctionaris hebben bij wie cliënten gratis terecht kunnen.

Klachtendesk
Een Klachtendesk fungeert als deskundig eerste aanspreekpunt bij klachten. De kosten daarvan komen voor uw rekening, als kosten die tot de normale kosten van bedrijfsvoering behoren.

Geschillencommissie
Daarnaast moet u conform de Wkkgz uw cliënten de mogelijkheid bieden om een eventuele klacht gratis voor te leggen aan een onafhankelijke geschillencommissie. Binnen de nieuwe regels kunnen cliënten daar een schadeclaim indienen tot een maximum van € 25.000,-.

Nóg beter verzekerd: de Aon Beroeps- en Bedrijfsaansprakelijkheid
De Wkkgz verlaagt de drempel voor cliënten dus flink om een klacht in te dienen. Daardoor is de verwachting dat het aantal klachten en het aantal claims toeneemt. In de verzekeringen van Aon Verzekeringen is daarmee al rekening gehouden.

Met name de voorwaarden van de Beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering zijn verder uitgebreid, voor optimale dekking tegen de grotere risico’s. Deze verzekering biedt (zonder premietoeslag!) dekking voor bindend-advies uitspraken van erkende geschilleninstanties.

Tot € 25.000 per geval en per jaar
De Beroepsaansprakelijkheidsverzekering biedt dekking voor maximaal € 25.000,- per geschil en per verzekeringsjaar. Ook geldt een dekking voor behandelingskosten tot een bedrag van € 2.500,- per geschil met een maximum van € 5.000,- per verzekeringsjaar. Hieronder is niet begrepen de contributie voor het gebruikmaken van de geschilleninstantie. De verzekering biedt geen dekking als er een uitsluiting in de polis van toepassing is. In alle gevallen moet een geschil zo spoedig mogelijk worden gemeld bij de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar.

Lees hier de volledige clausule AV145 die is opgenomen in de verzekering

Tot slot: de Rechtsbijstandverzekering

Beroepsdekking
De Aon Beroepsdekking biedt dekking voor levering van goederen en diensten dus is er ook dekking voor de Wkkgz. Elk eventueel geschil moet zo spoedig mogelijk worden gemeld bij DAS. Voor het maken van externe kosten is de VAK-clausule van toepassing. Deze houdt in dat als een juridisch specialist in dienst van DAS de juridische hulp verleent, dit interne kosten zijn. Deze interne kosten vergoedt DAS onbeperkt. Bijkomende externe kosten vergoedt DAS tot het kostenmaximum in de bijzondere voorwaarden. Als DAS op verzoek van verzekerde een door verzekerde gekozen externe rechtshulpverlener inschakelt, betaalt DAS als onderdeel van het verzekerde maximum de noodzakelijke en redelijke behandelkosten van deze externe hulpverlener in die procedure. DAS betaalt voor die behandelkosten maximaal per

Arbeidsrechtelijke procedure € 2.500,-
Bestuursrechtelijke en sociaalverzekeringsrechtelijke
procedure voor twee instanties tezamen
€ 3.000,-
Overige procedures € 5.000,-

Straf- en tuchtrechtbijstand
De Aon Straf- en tuchtrechtbijstandsverzekering dekt uitsluitend kosten voor straf- en tuchtzaken en geldt dus niet voor geschillen inzake de Wkkgz.

 

Contact
Team Ondernemingen 4
088-8108174
[email protected]
 
Heeft u vragen of wilt u meer informatie over onze producten en diensten, neem contact met ons op.
  
Volg Aon