Netherlands
Recreatieverzekering | Aon

Recreatie verzekerd is zorgeloos ontspannen


De Nederlandse recreatiesector heeft een belangrijke, economische positie die een direct resultaat is van goed ondernemerschap: investeren, innoveren, marktbewerking en inspelen op trends. De attractieparken, dierentuinen, hotels etc. zetten gezamenlijk jaarlijks tientallen miljoenen om.

Noodzaak dus om helder inzicht te krijgen in de risico's waar deze publiekelijke locaties mee te maken hebben. Denk aan een verwoestende brand, een bezoeker of gast die u aansprakelijk stelt voor een schade of een bommelding. Hierdoor kunnen creatieve plannen volledig vastlopen en de reputatie van uw onderneming schaden. Risicomanagement is dus een must voor elke locatie waar veel publiek samenkomt.

Onbezorgd recreatie bieden
Recreëren is een vorm van vrijetijdsbesteding waar mensen zich kunnen ontspannen en vermaken. Zowel in het hoogseizoen, maar zeker ook in het laagseizoen. Belangrijk is dus dat deze locaties te allen tijde veilig zijn en dat risico's afgedekt kunnen worden.

 

Onder recreatielocaties verstaat Aon onder andere:

 • Dierentuinen
 • Attractieparken (pretparken)
 • Hotels
 • Conferentieoorden
 • Thermen
 • Recreatieparken (huisjes)
Risico's managen

De recreatiebranche kent heel specifieke risico's. Hoe gaat u om met calamiteiten, hoe zorgt u, uw organisatie en uw gasten beschermt zijn? Om risico's te managen dient u eerst inzicht te krijgen waarna u ze kunt managen. Daar is specialistische kennis voor nodig. Aon biedt deze kennis. We bieden u een team van specialisten die u voorziet van een goed advies afgestemd op en ter bescherming van uw onderneming en de situatie. Een greep uit onze brede scala aan verzekeringen en oplossingen toegespitst op de risico's in de recreatiebranche:

 • Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering. Biedt dekking als u door derden aansprakelijk wordt gesteld voor dood, letselschade en schade aan (on)roerende zaken.
  - All-riskverzekeringsproducten voor bijvoorbeeld hotels;
  - Liability risicoscans. Bijvoorbeeld om overzicht te krijgen in uw aansprakelijkheidsrisico's;
 • Ongevallenverzekering. Dekt het ongevallenrisico voor medewerkers, vrijwilligers en zelfs deelnemers;
 • Brandverzekering;
 • Opstal- / inventarisverzekering. Bijvoorbeeld: risicovolle apparaten en toestellen;
 • Bedrijfsschadeverzekering;
Aon heeft een internationaal opererend team in de recreatiesector. Binnen dit team worden zaken uitgewisseld die voor u relevant kunnen zijn. Zoals het identificeren van nieuwe risico's, het benchmarken van verzekeraars, het uitwisselen van best practices en het delen van grote schades. Zo bent u verzekerd van het beste risicomanagement.

Crisismanagement
Risicomanagement is een praktisch instrument dat een waardevolle bijdrage levert aan een succesvol evenement. Een risico mag geen ramp worden en een incident geen crisis. Goed risico- en crisismanagement begint bij inzicht in uw risico's. Het Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement (COT), dochteronderneming van Aon, ondersteunt bouwbedrijven bij specialistische veiligheidsvraagstukken. Samen met Aon, dé onafhankelijke verzekeringsmakelaar en risicomanager.