Netherlands
Voetbalongeschiktheidsverzekering | Aon

Voetbal en financieel onder controle


Als één van uw topspelers ernstig geblesseerd raakt, staat het sportieve én financiële succes van uw club op het spel. Denk aan hoge loonkosten die gewoon doorlopen of een misgelopen transfer als gevolg van een ernstige blessure. Met de voetbalongeschiktheidsverzekering van Aon houdt u de financiële risico's onder controle.

Voetbalongeschikheidsverzekering
U heeft als Betaald Voetbal Organisatie (BVO) te maken met specifieke risico's op gebied van voetbalongeschiktheid van uw spelers. Om deze risico's te managen, biedt Aon drie speciale voetbalongeschiktheidsverzekeringen:
  • Contractwaardenverzekering is voor tijdelijk geblesseerde spelers. Met deze verzekering kunt u, conform de CAO Contractspelers Betaald Voetbal, blijven voldoen aan de doorbetalingsverplichting. Van het salaris tot het einde van het lopende contract.
  • Transferwaardeverzekering is voor spelers die door een ongeval of ziekte voorgoed worden afgekeurd. Deze verzekering dekt het financiële risico als een speler blijvend voetbalongeschikt raakt. Het uitgangspunt is de marktwaarde, investeringswaarde of boekwaarde van de speler.
  • Catastrofeverzekering geeft financiële zekerheid als door een catastrofe minimaal drie spelers komen te overlijden of blijvend voetbalongeschikt raken.
De voordelen van de voetbalongeschiktheidsverzekering:
  • U waarborgt de kwaliteit van de club, zowel sportief als financieel;
  • U waarborgt de doorbetalingsverplichting;
  • De financiële schade van een misgelopen transfer komt niet voor uw rekening;
  • U profiteert van jarenlange ervaring, snelle en zorgvuldige schade-afhandeling, scherpe tarieven en heldere voorwaarden;
  • 24-uurs werelddekking: verzekerd tijdens wedstrijden en trainingen, maar ook als uw speler op vakantie voetbalongeschikt raakt;
  • Uw contactpersoon van Aon is 24/7 bereikbaar voor u.

Klik hier om uw e-mailvoorkeuren te beheren.