Netherlands

Beloning topbestuurders & corporate governance

In de huidige tijd is er veel aandacht voor evenwichtige beloning van topbestuurders. Deze discussie heeft enorme impact op de samenstelling en de waarde van het beloningspakket van executives en senior managers. Bedrijven en hun remuneratiecommissie (REMCO) zullen kritisch kijken naar dit beloningspakket.

De volgende onderdelen komen daarbij aan bod:

 • De verhouding tussen vast- en variabel loon met als doel stimulering van lange termijn verantwoord gedrag.
 • De uitbetaling en toekenning van korte -en lange-termijnbonussen
 • De effectieve verankering van claw back clausules
 • De gewenste aanscherpingen rondom governance 

Onze dienstverlening

 • Marktdata (beloningsniveaus en pay-mix):
 • Assessments (executive compensation assessment)
 • Ontwerp korte -en lange-termijnbonusplannen
 • Accounting (IFRS waarderingen en rapportage)
 • Fiscale en juridische vraagstukken
 • Ondersteuning remuneratiecommissie (REMCO)
 • Aanscherping corporate governance

Belangrijke thema's