Netherlands

Optimaliseer het welzijn van expats ondanks onzekerheden

 

Investeren in het welzijn van expats is cruciaal

Door de wereldwijde ontwikkelingen rondom COVID-19 staat het welzijn van internationale medewerkers onder druk. Uit ons onderzoek onder Nederlandse werkgevers met internationale collega’s blijkt dat veel werkgevers de uitdaging zien om het welzijn van internationale medewerkers op orde te houden.

Meer doen dan de basis om vertrouwen te herstellen

Er zijn voor deze medewerkers veel nieuwe onzekerheden bijgekomen, waardoor het vertrouwen in een veilige uitzending mogelijk is afgenomen. Om het welzijn van deze medewerkers te beschermen, zullen werkgevers bij toekomstige uitzendingen meer doen dan het volgen van de standaard processen binnen de zorgplicht. Daarnaast zien Nederlandse werkgevers vooral uitdagingen op het gebied van actueel inzicht in de reisbeperkingen en vergen de lokale, wettelijke COVID-19-maatregelen in het land van bestemming extra aandacht. 

“Het vertrouwen van medewerkers in een veilige uitzending is mogelijk afgenomen”


Optimaliseren voorbereiding en communicatie

De voorbereiding op een uitzending zal nog nauwkeuriger en vollediger gaan verlopen. Zo is tijdig en volledig communiceren over benefits, het beleid en instructies in een land van uitzending komend jaar nog belangrijker dan voorheen. Daarnaast is het van belang om goed inzicht te krijgen in de reisbeperkingen per land. Hier kunnen gelukkig voldoende tools voor worden ingezet, die meebewegen met de wereldwijde ontwikkelingen. Voor de optimale voorbereiding gaan werkgevers steeds meer denken in scenario’s en protocollen en daar op voorhand acties aan verbinden en vertalen naar aangescherpt beleid en instructies. Dus niet meer reactief, maar proactief, wat kunt u nu al aanpassen aan uw uitzend- en reisbeleid om risico’s zo veel mogelijk te beperken en zorgen bij medewerkers weg te nemen.

Wat is de grootste uitdaging voor werkgevers op gebied van internationale mobiliteit?

Onderzoeksresultaten

Uit de respons blijkt dat de zorg voor de medewerker vooropstaat, boven financiƫle en verzekeringstechnische aspecten. De grafiek laat zien dat met het welzijn van internationale medewerkers (34%) en het inzicht in reisbeperkingen en lokale maatregelen (33%) de werkgever groot belang hecht aan de ontzorging van en de zorg voor internationale medewerkers, en dat actuele, relevante informatie daarbij cruciaal is. Alle onderzoeksresultaten zijn samengevat in het rapport Internationaal uitzenden van medewerkers in 2021.

Roundtable: Veilig en gezond internationaal reizen en uitzenden

Door COVID-19 wordt internationaal reizen bemoeilijkt. Hierdoor wordt er nauwelijks meer gereisd. Hoe gaat dit beeld er de komende periode uitzien en hoe ga je hier als organisatie mee om? Praat mee tijdens een van onze interactieve rondetafelsessies.

Meld je aan voor de roundtable