Netherlands

Meer grip op verzuim en aandacht voor preventie met een zorgcollectiviteit

 

Een collectieve zorgverzekering draagt bij aan een lager ziekteverzuim en een verbetering van de vitaliteit van medewerkers. Daarnaast profiteren uw medewerkers vaak van gunstigere voorwaarden en zorginhoudelijke afspraken, zoals extra hoge dekkingen op arbeidsgerelateerde vergoedingen.

Inspelen op de behoeften
De collectieve zorgverzekering is bij uitstek een geschikt instrument om in te spelen op specifieke behoeften van uw medewerkers. Bijvoorbeeld door het bieden van extra fysiotherapeutische behandelingen voor mensen met een fysiek zwaar beroep. Een uitgebreide, passende dekking geeft uw medewerkers een veilig gevoel en verlaagt de drempel om tijdig medische hulp te zoeken bij klachten. Verzekeraars bieden bovenal diensten om een gezonde leefstijl te bevorderen. Door de juiste zorg en aandacht te bieden, voelen medewerkers zich vitaler, meer gewaardeerd en presteren zij beter.

Integraal onderdeel van uw beleid
Voor maximaal rendement positioneert u het zorgaanbod van uw collectiviteit als integraal onderdeel van uw preventie- en gezondheidsbeleid. Uzelf en uw medewerkers krijgen daarmee belangrijke instrumenten in handen die bijdragen aan de vitaliteit van uw medewerkers. Een goede aanpak leidt bovendien tot minder verzuim en u krijgt de beschikking over een extra financieringsbron voor kosten van preventie en re-integratie.

Communiceren van uw collectiviteit
Aon helpt u graag bij het informeren van uw medewerkers over uw collectiviteit, zodat u nog meer voordeel uit uw zorgcollectiviteit haalt. Iedere extra deelnemer aan de collectieve zorgverzekering is een stapje naar betere zorg voor uw medewerkers. Lees hier meer over de waarde van de collectieve zorgverzekering. Voor maatwerkadvies en het verder bevorderen van de vitaliteit en veerkracht van uw medewerkers kunt u contact opnemen met uw contactpersoon van Aon Health Solutions.

[Error loading the control 'eloquadownloadform', check event log for more details]