Netherlands

Bouwen aan (mentale) veerkracht

 
 

De huidige samenleving vraagt tamelijk wat flexibiliteit van ons en gaat gepaard met het in balans houden van inspanning en ontspanning. Gelukkig is veerkracht te trainen. Door hier tijd en aandacht aan te besteden worden medewerkers zowel fysiek als mentaal flexibeler en zijn zij weerbaarder tegen nieuwe uitdagingen die zich continu voordoen. Veerkrachtige medewerkers zijn immers gezonder, gemotiveerder en presteren beter, met een afname in het ziekteverzuim als gevolg.

Het belang van veerkracht
Veerkracht zorgt er niet alleen voor dat we beter kunnen omgaan met stressvolle situaties, maar ook dat we geruime tijd erna weten terug te keren naar de gebruikelijke staat van ons mentaal welzijn. Daarnaast kunnen veerkrachtige medewerkers beter relativeren en blijven zij mogelijkheden zien wanneer hun adaptief vermogen op de proef wordt gesteld. Om deze reden is het niet alleen voor medewerkers zelf zinvol om in hun veerkracht te investeren, ook werkgevers hebben er baat bij. We zien dat veerkrachtige medewerkers meer motivatie hebben (+37%) en beter presteren (+42%). Een medewerker die goed in zijn of haar vel zit, is dus niet alleen productiever, meer gefocust en betrokken, ook neemt de kans op verzuim af en zien we een lager personeelsverloop (-42%).[1]

Investeren in alle onderdelen van welzijn
Organisaties kunnen op verschillende manieren medewerkers ondersteunen bij het versterken van hun mentale en fysieke veerkracht. Zo zijn er tools om inzicht te krijgen in thema’s rondom vitaliteit die binnen de organisatie nog flink ontwikkeld kunnen worden. Met behulp van data kunnen verzuim- en verloopcijfers worden geanalyseerd, of kan duurzame inzetbaarheid van medewerkers op verschillende vlakken worden gemeten. Daarnaast is het van belang dat er een duidelijk gedefinieerde strategie bepaald wordt, voordat er gekeken wordt naar preventieve maatregelen. We zien bijvoorbeeld dat de vijf onderdelen van welzijn (financieel, mentaal, sociaal, fysiek en professioneel) sterk met elkaar samenhangen. Om medewerkers vitaal en veerkrachtig te houden moet daarom in elk onderdeel geïnvesteerd worden.

Communicatie en flexibiliteit
Verder zien we in de praktijk dat informatie rondom het stimuleren van vitaliteit en veerkracht voor de medewerker gemakkelijk vindbaar moet zijn. Daarom worden veelal platforms gelanceerd waar zij kennis kunnen opdoen en een gevarieerd aanbod aan (online) tools kunnen vinden. Op deze manier is niet alleen gemakkelijk informatie te verkrijgen, ook kunnen zij er gericht mee aan de slag. Ook zien we binnen organisaties dat medewerkers behoefte hebben aan flexibiliteit, om zo een goede balans in hun leven te behouden. Werkgevers kunnen hierop inspelen door bijvoorbeeld verschillende trainingen aan te bieden, of te kiezen voor het bieden van flexibele arbeidsvoorwaarden. Dit geeft medewerkers de mogelijkheid zelf keuzes te maken uit de geboden arbeidsvoorwaarden, passend bij de levensfase waarin zij zich bevinden.

Aan de slag
Om medewerkers en de organisatie weerbaarder te maken is het van belang dat veerkracht structureel op de agenda komt. Op deze manier kan gewerkt worden aan een integrale benadering en een strategie die uitgedragen wordt binnen de gehele organisatie.

Meer weten over hoe wij u hierbij kunnen helpen? Neem dan contact op met Merle Bos.