Netherlands

Onderzoek emotionele gezondheid

 

Forbes stelt dat “Meer dan 300 miljoen mensen wereldwijd aan depressies lijden. Depressie en angst kosten de wereldeconomie jaarlijks naar schatting $ 1 biljoen (één met twaalf nullen) aan verloren productiviteit ”.

Het welzijn, of de algemene gezondheid van medewerkers heeft in toenemende mate aandacht van werkgevers. Een belangrijk onderdeel van de gezondheid van medewerkers vormt de emotionele of psychische gezondheid. Aon voerde op wereldwijd niveau onderzoek uit naar de emotionele gezondheid van medewerkers en de rol die werkgevers spelen rond preventie en ondersteuning.

Het onderzoek is uitgevoerd in het eerste kwartaal van 2019. 168 respondenten namen deel. De overgrote meerderheid van de respondenten (89%) werkt in HR, met 7% in financiële functies en 4% verantwoordelijk voor verzekeringen. 54% van de deelnemende organisaties bestaat uit meer dan 10,000 medewerkers en een kwart meer dan 50,000. De 168 respondenten vertegenwoordigen in totaal 2,7 miljoen werkenden wereldwijd.

De belangrijkste bevindingen uit ons onderzoek:


Beleid

58% van de onderzochte organisaties heeft beleid ontwikkeld rond het welzijn van haar medewerkers, of is dat momenteel aan het ontwikkelen. 45% van de onderzochte organisaties verwacht binnen drie jaar een welzijnsstrategie ontwikkeld te hebben.

Het hebben van een strategie rond het welzijn van medewerkers heeft voordelen. Zowel de betrokkenheid als de prestaties van medewerkers neemt toe. 91% van de onderzochte organisaties geeft zelfs aan dat de belangrijkste doelstelling om met welzijn van medewerkers aan de slag te gaan het verbeteren van de betrokkenheid is. 90% van de organisaties geeft aan de emotionele gezondheid te willen verbeteren en 73% heeft een focus op het verbeteren van de productiviteit en veiligheid. 51% Gaf als doelstelling om het ziekteverzuim omlaag te willen brengen.

Strategie rond emotionele gezondheid

80% van de deelnemende organisaties heeft emotionele gezondheid als belangrijke pijler opgenomen in het algemene gezondheidsbeleid. Goed nieuws, maar wat opvalt is dat 41% van de leidinggevenden geen of weinig ervaring heeft met dit onderwerp en 36% in beperkte mate de juiste kennis paraat heeft voor een effectieve aanpak.

Wel ziet 96% van de werkgevers een belangrijke rol voor zichzelf wanneer het gaat om het bieden van ondersteuning bij emotionele gezondheid, waarbij 55% daadwerkelijke ondersteuning biedt. Bijvoorbeeld in de vorm van het financieren van interventies. 41% herkend weliswaar dat ondersteuning belangrijk is, maar biedt dit niet zelf aan. Waarschijnlijk spelen problemen rond het financieren hiervan een rol, want 80% geeft aan niet over het budget te beschikken om de ondersteuning te bieden die zij graag zouden willen. 19% heeft geen beleid rond emotionele gezondheid omdat zij het niet als prioriteit zien. Slechts 5% gelooft niet dat investeringen voldoende opleveren om activiteiten rond emotionele gezondheid voldoende te verantwoorden.

Hoe wordt over aangeboden ondersteuning gecommuniceerd?

Het merendeel van de organisaties biedt voornamelijk digitale ondersteuning (informatie en zelftests) en 69% van de medewerkers geeft aan hiervan gebruik te maken. 48% van de organisaties maakt gebruik van e-mailcampagnes en 40% gebruikt posters om de bewustwording te vergroten. 33% heeft emotionele gezondheid onderdeel laten uitmaken van algemene bedrijfspresentaties.