Netherlands

Werkstress, veerkracht en vitaliteit van medewerkers

 

COVID-19 zorgt voor veel onzekerheid. Naast de gevolgen en maatregelen ten gevolge van de pandemie hebben ook andere factoren een impact op onze veerkracht. Denk aan de veranderende economie en de nieuwe manier van (thuis)werken. In deze tijden is verandering constant. Om als organisatie mee te kunnen blijven bewegen, zijn veerkrachtige medewerkers èn een wendbare organisatie(cultuur) een absolute ‘must’.

Het belang van veerkrachtige medewerkers
Veerkrachtige medewerkers verzuimen minder, zijn flexibeler en meer gemotiveerd. Ze zijn beter in staat om mee te bewegen in onzekere tijden en zich aan te passen aan veranderende omstandigheden. Lees hierover meer in onze whitepaper Veerkracht voor de toekomst. Door alle ontwikkelingen en onzekerheid van de afgelopen periode, en de pandemie in het bijzonder, is het belang van veerkrachtige medewerkers dan ook in een versneld tempo hoog op de agenda komen te staan bij organisaties. Er zijn een aantal factoren te onderscheiden die de veerkracht van medewerkers stimuleren. Maar naast deze pijlers is er nog een zeer belangrijke factor die van grote invloed is op de veerkracht van medewerkers, namelijk de organisatiecultuur.

Ontketen veerkracht en stimuleer een ‘wendbare en vitale’ organisatiecultuur
Een gezonde en wendbare organisatie(cultuur) is in balans, beschikt over het vermogen snel te leren en te veranderen en biedt de juiste middelen, kansen en toewijding die nodig zijn om een optimale gezondheid en prestaties te bereiken, voor zowel de medewerker als de organisatie. Deze ‘wendbare organisatiecultuur’ zorgt voor ‘licht en lucht’ voor afdelingen, teams en individuen en kent weinig regels en procedures. Er heerst vertrouwen en veiligheid. Medewerkers krijgen en nemen verantwoordelijkheid. Er is ruimte voor creativiteit en innovatie. Medewerkers hebben plezier in hun werk. Een wendbare organisatie(cultuur) zorgt ervoor dat de organisatie in staat is om snel in te spelen op veranderingen en dat medewerkers daarin makkelijk meebewegen.

Een ‘opgebrande’ organisatie(cultuur) daarentegen is een organisatie die niet in evenwicht is en overdonderd wordt door uitdagingen en veranderingen. De directie legt steeds meer regels en bijbehorende processen op. Er worden geen optimale prestaties geleverd en slechte resultaten behaald. Er is een hoog (lang) ziekteverzuim. Een opgebrande organisatie(cultuur) kenmerkt zich door een lage betrokkenheid van medewerkers en door weinig creativiteit. Er is weinig autonomie en vrijheid, weinig transparantie en de communicatie laat te wensen over. Er heerst een angstcultuur waar mensen zich niet durven uit te spreken. Vaak is er een kloof tussen management en de ‘werkvloer’. Gesprekken hebben geen toegevoegde waarde, omdat oprechte aandacht ontbreekt. Een opgebrande organisatie kan niet snel inspelen op veranderingen en loopt vaak achter de feiten aan.

Benader het als een veranderingsproces 
Een wendbare organisatie met veerkrachtige medewerkers ontstaat niet van de ene op de andere dag. Het vraagt om een echte verandering en om het creëren van een organisatiecultuur waarin veerkracht wordt aangemoedigd. Een wendbare organisatie biedt naast een duidelijke visie en strategie, ondersteuning en oplossingen aan medewerkers en moedigt het gesprek van waarde tussen werkgever en werknemer op alle niveaus aan.

Veel organisaties worstelen momenteel met deze veranderopgave. Dat kan komen doordat er een enigszins ‘opgebrande’ cultuur heerst waardoor de veerkracht van medewerkers niet wordt gestimuleerd maar juist wordt tegengewerkt (er is bijvoorbeeld sprake van een omgeving waarin de medewerker zich niet vrij voelt om zich uit te spreken). Ook kan het zijn dat de organisatie op de traditionele manier de verandering in gang probeert te zetten, terwijl die manier van veranderen tegenwoordig niet meer werkt.

Nieuwe tijden vragen om ‘anders veranderen'
De huidige tijden vragen om een andere aanpak. ‘Ja, maar hoe dan?‘ is hierbij de grote vraag. Het begint allemaal met anders te kijken naar je organisatie en de medewerkers te betrekken. Zij moeten het immers doen. Begin klein en kijk wat wel en niet werkt. Leer daarvan. Vraag niet slechts om verandering maar beschrijf deze ook; omschrijf het gewenste resultaat, het gedrag dat daarbij hoort en wanneer de verandering succesvol is. Stuur bij daar waar nodig, maar houd koers. Op naar een wendbare en vitale organisatie(cultuur) met veerkrachtige medewerkers!