Netherlands
 

Vitaliteits- en InzetbaarheidsPlatform

 

Verhoog het welzijn van uw medewerkers, verlaag de verzuimkosten en verbeter de productiviteit.

De werkbelasting neemt alsmaar toe. Organisaties en medewerkers moeten zich steeds flexibeler opstellen om zich aan te passen aan nieuwe ontwikkelingen. Denk aan de groeiende digitalisering, langer doorwerken, de vergrijzing en ontgroening van medewerkers. Organisaties hebben belang bij goed gekwalificeerde, gezonde en betrokken medewerkers. Met een goed ingericht vitaliteits- en inzetbaarheidsbeleid stelt u uw medewerkers in staat dit te bereiken om ze zodoende optimaal te laten presteren.
Investeren in duurzame inzetbaarheid loont, maar hoe?
Onderzoek toont aan dat investeren in duurzame inzetbaarheid niet alleen gezonde en vitale medewerkers oplevert, maar dat de verhoging van hun inzetbaarheid ook leidt tot meer productiviteit, winst en klanttevredenheid, minder personeelsverloop en een lager ziekteverzuim. Investeren loont dus, maar hoe doet u dat? Hoe houdt u medewerkers betrokken en in goede gezondheid?

Vitaliteits- en InzetbaarheidsPlatform
Om uw organisatie te ondersteunen en te ontzorgen, hebben wij een integrale aanpak voor duurzame inzetbaarheid ontwikkeld. Een belangrijk onderdeel daarvan is het Vitaliteits- en InzetbaarheidsPlatform. Dit platform brengt knelpunten en risico’s op bedrijfs- en medewerkersniveau in kaart. Met behulp van gerichte vragen, informatie, instrumenten en interventies werken uw medewerkers op dit platform zelf aan hun persoonlijke ontwikkeling, gezondheid en vitaliteit. Onze integrale aanpak is gericht op ‘de vijf pijlers van- Wellbeing, waarmee u kunt beoordelen waar uw medewerkers staan op het gebied van welzijn en inzetbaarheid:
 
  1. Fysiek: De fysieke gesteldheid (beweging, eetpatroon, stress), is van grote invloed op de mogelijkheden om iemands leven in te richten.
  2. Sociaal: De behoefte aan waardevolle relaties, gezelschap, autonomie en identiteit bepalen voor een groot deel iemands welzijn.
  3. Emotioneel: De manier van denken, de weerbaarheid en de emotionele gemoedstoestand hebben direct invloed op iemands mentale gezondheid, houding en gedrag.
  4. Financieel: Financiële zorgen zijn een belangrijke veroorzaker van stress. Financieel in balans zijn draagt bij aan een goede emotionele en fysieke gezondheid.
  5. Carrière: Werken is gezond. Het geeft inkomenszekerheid, het biedt sociale connecties en het draagt bij aan zingeving in iemands leven.
Deze vijf pijlers vormen het kloppend hart van het Vitaliteits- en InzetbaarheidsPlatform. Het platform geeft een duidelijk beeld van de gezondheid, motivatie, vakbekwaamheid en werk-privébalans van uw medewerkers. Door dit beeld te combineren met het aanbod aan gerichte interventies, en deze vervolgens te monitoren krijgt u een compleet beeld van de voortgang, de ontwikkelingen en de knelpunten op bedrijfs- en medewerkersniveau. Het levert u inzichten voor een scherper vitaliteits- en inzetbaarheidsbeleid op.

Houd uw medewerkers vitaal en uw bedrijfsvoering gezond Van indiensttreding tot pensioen en alles ertussenin, iedere levensfase vraagt om investeringen in de gezondheid, vitaliteit en betrokkenheid van uw medewerkers. Met het Vitaliteits- en InzetbaarheidsPlatform van Aon heeft u een instrument in handen dat u in staat stelt rekening te houden met de dynamiek van elke levensfase. U kunt inspelen op de behoeften en mogelijkheden en houdt zo uw medewerkers vitaal en uw bedrijfsvoering gezond.

Bel mij terug Heeft u vragen over het Vitaliteits- en Inzetbaarheidsplatform? Vul hieronder uw gegevens in en wij nemen contact met u op.

 

Klik hier om uw e-mailvoorkeuren te beheren.