Netherlands

Pensioentool: bereken je nieuwe AOW-leeftijd

 
cybercrisismanagement

Na bijna tien jaar overleg tussen sociale partners en de overheid ligt er een principeakkoord voor vernieuwing van het Nederlandse pensioenstelsel. Een van de maatregelen is dat de AOW-leeftijd niet meer gelijkloopt met de stijgende levensverwachting.

Wat dit voor jouw pensioenleeftijd betekent, kan je zien in een handige rekentool. Deze vergelijkt je huidige AOW-leeftijd met je nieuwe AOW-leeftijd op basis van het nieuwe pensioenakkoord. We hebben daarbij rekening gehouden met de verwachte stijging van de levensverwachting van de SVB.

Bekijk hieronder wat naar verwachting jouw AOW-gerechtigde leeftijd wordt: