Netherlands

Pensioenuitkering beschikbare premieregeling derde kwartaal 2016 gelijk gebleven

 

Rotterdam, 9 januari 2017 - De pensioenuitkering van de gemiddelde beschikbare premieregeling (ook wel bekend als ‘DC-regeling’) is in het derde kwartaal van 2016 gelijk gebleven. Een 40-jarige werknemer met een modaal inkomen kan nu bij pensionering 687 euro per maand aan pensioen tegemoet zien.

Dit blijkt uit de Pensioenvergelijker wereldwijd marktleider in human-resourcemanagement, consultancy en outsourcing. De Pensioenvergelijker is een index waarmee Aon Hewitt ieder kwartaal de potentie van beschikbare premieregelingen peilt.

Beeldmateriaal
Onderstaande afbeelding is in hoge resolutie te downloaden door erop te klikken.

Infographic: Pensioenvergelijker Q3 2016

Marktrente en beurzen
De index stond eind september 2016 op 75 punten; hetzelfde aantal als eind juni 2016. In het derde kwartaal daalde de marktrente opnieuw, waardoor normaliter ook de verwachte uitkering daalt. Omdat de economische vooruitzichten echter verbeterden, worden in de toekomst hogere beleggingsrendementen verwacht.

Wet verbeterde premieregeling: introductie variabele uitkering
In de berichtgeving over de Pensioenvergelijker speelt de ontwikkeling van de marktrente een belangrijke rol. Dat komt vooral doordat de marktrente op de pensioendatum bepalend is voor de aan te kopen uitkering. Onder de Wet verbeterde premieregeling, die sinds 1 september geldt, is het niet langer verplicht een vaste uitkering aan te kopen en kunnen werknemers ook voor een variabele uitkering kiezen. Of het belang van de marktrente daardoor ook afneemt, is nog onduidelijk: de meeste pensioenuitvoerders zijn nog met hun productontwikkeling bezig. In 2017 zal duidelijk worden hoe de producten eruit komen te zien en hoeveel medewerkers daadwerkelijk voor een variabele uitkering kiezen.

Vergelijking met middelloon pensioenfondsen
De beleidsdekkingsgraad voor pensioenfondsen daalde in het derde kwartaal van 2016 van 100% naar 98%, voornamelijk als gevolg van de daling van de marktrente in hetzelfde kwartaal. Gemiddeld gezien is de verwachte uitkering uit een beschikbare premieregeling wat lager dan die uit een middelloonregeling, mits in beide regelingen fiscaal maximaal wordt opgebouwd. In dat geval zijn de pensioenpremies voor een middelloonregeling in de praktijk hoger.

Over de Pensioenvergelijker
De Pensioenvergelijker is een index waarmee Aon Hewitt ieder kwartaal de potentie peilt van beschikbare premieregelingen, ook wel DC-regelingen genoemd. Dat zijn pensioenregelingen waarbij de toekomstige uitkering niet vaststaat, maar meebeweegt met de beleggingsrendementen. De index geeft aan hoe het te bereiken pensioen van een 40-jarige zich ontwikkelt onder invloed van onder andere wet- en regelgeving, beurskoersen, inflatie en marktrente. Aon berekent dit op basis van meer dan 1.000 scenario’s. De exacte hoogte van deze pensioenuitkeringen is onzeker. Bij een zuivere beschikbare premieregeling zijn de meeste risico’s voor rekening van de werknemer. De daadwerkelijke pensioenuitkering kan hoger of lager zijn.

Over Aon
Aon plc, genoteerd aan de effectenbeurs van New York (NYSE:AON), is een toonaangevende wereldwijde adviseur op het gebied van risicomanagement, makelaar van (her)verzekeringen en biedt HR-oplossingen en outsourcing services. Onze organisatie heeft wereldwijd meer dan 72.000 medewerkers in ruim 120 landen en heeft maar een doel: het innovatief ondersteunen van klanten op het gebied van risico’s en mensen. We empower results: wij delen onze kennis en data, zodat klanten zich kunnen blijven bezighouden met succesvol ondernemen.