Netherlands

Aon versterkt band Rotterdamse Sporticonen en Fonds Gehandicaptensport

 

Rotterdam, 8 maart 2018 - Aon Nederland, risico- en verzekeringsadviseur, heeft besloten om de samenwerking tussen Rotterdamse Sporticonen en Fonds Gehandicaptensport te versterken.

De stichting Rotterdamse Sporticonen bewaart het sportief-culturele erfgoed van Rotterdam en bevordert de gezondheid van de Rotterdamse jeugd via gratis, jaarlijks terugkerende jeugdsportevenementen met de naam en medewerking van Rotterdamse sporthelden.

Alliantie voor kinderen met beperking
Kinderen met een beperking krijgen volop kans om mee te doen. In 2018 al bij zeven van de totaal zestien evenementen. Speciaal voor hen vormde Rotterdamse Sporticonen onlangs tijdens de Dirk Kuyt Cup samen met Fonds Gehandicaptensport, de Dirk Kuyt Foundation, Mytylschool De Brug en Rijndam Revalidatie de ‘Alliantie voor kinderen met beperking’.

Talentvolle jongeren stimuleren
Als 1% FairShare-partner van Fonds Gehandicaptensport steunt Aon Nederland de inspanningen voor de gehandicapte jeugd. Via Fonds Gehandicaptensport treedt Aon daarmee toe tot de partnerkring van Rotterdamse Sporticonen. Marc van Nuland, Country Manager Aon Nederland: ”Wij zijn trotse partner van deze stichtingen en vereerd een bijdrage te kunnen leveren aan alle prachtige initiatieven. Aon wil toegevoegde waarde leveren aan de lokale gemeenschap en samen met Fonds Gehandicaptensport en Rotterdamse Sporticonen stimuleren wij jongeren, en in het bijzonder kinderen met een beperking.”

Partnerschap gaat verder dan financiële steun
Ed van Leeuwen, voorzitter Rotterdamse Sporticonen: “Wij zijn er trots op dat Aon zo royaal intekent op het initiatief. Dit legt een stevig fundament onder onze gezamenlijke ambitie om kinderen met een beperking zo veel mogelijk deel te laten zijn van het sportplezier in onze feestelijke evenementen. Samen met kinderen zonder beperking. Het partnerschap gaat bij ons verder dan financiële steun. Medewerkers van onze partnerbedrijven kunnen een actief aandeel hebben in de uitvoering. Juist deze sponsoring nieuwe stijl geeft de samenwerking extra waarde. Wij verheugen ons erop om die belofte ook met Aon waar te maken. In het belang van kinderen die een steuntje in de rug goed kunnen gebruiken.”

Over Aon
Aon plc (NYSE:AON) is een toonaangevende wereldwijde dienstverlener op het gebied van risk, retirement en health. Aon analyseert de personele risico’s en bedrijfsrisico’s, geeft passend risicoadvies, zorgt voor de (financiële) oplossing en staat klanten bij als een incident de bedrijfscontinuïteit bedreigt. Zo helpen wij klanten succesvol te ondernemen.

Aon heeft in Nederland 31 locaties met 2.900 medewerkers en wereldwijd meer dan 50.000 medewerkers in ruim 120 landen. Ga voor meer informatie naar www.aon.nl.