Netherlands

Nederlandse werkgevers voorlopers op het gebied van duurzame inzetbaarheid

 

Werkstress belangrijkste gezondheidsissue voor bijna driekwart (73%).
Beschikbare budgetten en effectmetingen van gezondheidsstrategie blijven achter.

Rotterdam, 26 april 2018 – Nederlandse werkgevers zetten zich internationaal bezien het meest in voor de duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers. Als enigen van alle werkgevers in Europa, het Midden-Oosten en Afrika (EMEA) scharen zij deze kwestie bij hun drie grootste uitdagingen ten aanzien van hun gezondheidsbeleid. Het aantrekken en behouden van talent wordt nog steeds gezien als grootste personele risico, niet alleen in Nederland maar ook internationaal.

Dat blijkt uit onderzoek van risico- en verzekeringsadviseur Aon onder meer dan 900 HR- en risicomanagers uit 22 landen en 25 bedrijfstakken in de EMEA-regio. Samen vertegenwoordigen de respondenten 2,7 miljoen medewerkers.

Gezondheid en performance
Over het verband tussen de gezondheid van medewerkers en presteren op het werk is internationaal nauwelijks nog discussie. Alle Nederlandse werkgevers erkennen dat verband (100%) en bovendien vindt een overgrote meerderheid dat de werkgever verantwoordelijk is voor de gezondheid van het personeel (95%). Hóe de gezondheid van medewerkers de organisatie beïnvloedt, heeft bijna driekwart (74%) vooralsnog niet goed in beeld.

Gezondheidsstrategie in opkomst, meetbaarheid blijft achter
Steeds meer werkgevers ondernemen ook actie om hun personeel gezond en inzetbaar te houden. Bijna de helft van de Nederlandse werkgevers (49%) heeft inmiddels een gezondheidsstrategie – een flinke stijging ten opzichte van 2016, toen dat nog maar 36% was. In de gehele EMEA-regio heeft vier op de tien nu een strategie. Van de Nederlandse werkgevers zegt bijna een derde (32%) van plan te zijn om de komende twee jaar een gezondheidsstrategie te ontwikkelen.

In hoeverre een strategie effect heeft, is nattevingerwerk voor het grootste deel van de werkgevers in Nederland: minder dan een vijfde (19%) meet daarvan de resultaten. Ruim driekwart (77%) zegt zijn strategie wel te wíllen gaan meten in de komende jaren.
Net als twee jaar geleden zetten zowel Nederlandse als internationale werkgevers het aantrekken en behouden van talent op één in hun lijst met personeelsvraagstukken.

Onderstaande afbeelding is op hoge resolutie te downloaden door erop te klikken.
De grootste uitdagingen voor Nederlandse werkgevers ten aanzien van hun personeel, nu en in 2016.

Wisselen van rollen en competenties
“De tendens onder Nederlandse werkgevers om steeds meer te investeren in duurzame inzetbaarheid, is voor ons herkenbaar,” aldus Dora Horjus, managing director Corporate Wellness bij Aon Nederland. De gezondheid van personeel vraagt om diverse redenen extra aandacht. Zo moeten werknemers vaker van rollen en competenties wisselen en werken ze langer door voordat ze met pensioen gaan. De gemiddelde loopbaan is veeleisender en langer,” vat Horjus de personele uitdagingen samen.

Dat werkgevers de impact van interventies nog nauwelijks meten, vindt Horjus opvallend gezien de uitstekende oplossingen die voorhanden zijn. “Ons advies aan werkgevers is om meer samenhang aan te brengen tussen die oplossingen en het gezondheidsbeleid. Ook de financieringsmogelijkheden van interventies zouden ze beter kunnen onderzoeken.”

Gezondheidsbeleid als onderscheidende factor
Nederlandse werkgevers richten zich met hun gezondheidsprogramma’s veelal op de fysieke en sociale gezondheid van medewerkers en minder op financiële of psychologische hulp. Horjus adviseert om gezondheidsstrategieën breder op te zetten. “Niet alleen uit dit onderzoek, maar ook uit studies van de World Health Organization blijkt dat juist mentale problemen een steeds groter gezondheidsissue vormen. Dat vraagt om een brede aanpak die aandacht heeft voor fysieke, sociale, mentale én financiële aspecten,” aldus Horjus.

Hoewel werkgevers het thema gezondheid al in steeds bredere zin met werknemers bespreken, ziet Horjus meer kansen. “Wij pleiten ervoor om meer prioriteit te geven aan preventie en niet pas achteraf te investeren in verzuimbegeleiding en interventies. Ook het communiceren over arbeidsvoorwaarden, inclusief gezondheidsmaatregelen, kan nog veel beter. Een goed, proactief gezondheidsbeleid gaat steeds meer een onderscheidende factor worden, voorspellen wij.”

Over Aon
Aon plc (NYSE:AON) is een toonaangevende wereldwijde dienstverlener op het gebied van risk, retirement en health. Aon analyseert de personele risico’s en bedrijfsrisico’s, geeft passend risicoadvies, zorgt voor de (financiële) oplossing én is er als een incident de bedrijfscontinuïteit bedreigt. Zo helpen wij klanten succesvol te ondernemen.

 

Aon heeft in Nederland 31 locaties met 2.900 medewerkers en wereldwijd meer dan 50.000 medewerkers in ruim 120 landen. Ga voor meer informatie naar www.aon.nl.