Netherlands

Aon start coalitie voor sociaaleconomisch herstel na coronapandemie

 

Rotterdam, 17 september 2020 – Aon lanceert een landelijke coalitie van verschillende bedrijven en maatschappelijke organisaties om het sociaaleconomisch herstel tijdens en na de coronapandemie te bevorderen. De coalitie richt zich op het uitwisselen van kennis en ervaringen van de partners op het gebied van werk, reizen en bijeenkomsten. De verkregen inzichten worden in een benchmark verwerkt en vertaald in algemene richtlijnen waar organisaties gebruik van kunnen maken op weg naar een normale bedrijfsvoering.

Aon lanceerde eerder al vergelijkbare coalities in steden als Chicago en Londen. De Nederlandse coalitie wordt gevormd door bedrijven uit een diversiteit van sectoren, zoals de financiële sector, professionele dienstverlening, logistiek, detailhandel, zorg en maatschappelijke organisaties. De initiële groep wordt gevormd door onder andere Zeeman, HDI Global SE (NL), Flynth, Royal HaskoningDHV, Zurich Benelux, ASN Autoschade, Arcadis, Rode Kruis en Fonds Gehandicaptensport.

Veilig en voorzichtig op weg naar herstel

De coronacrisis heeft een enorme impact gehad op bedrijven. Werken, reizen en het houden van bijeenkomsten veranderden ingrijpend, een situatie die nog steeds wijzigt door de actuele stand van zaken in de wereld. Na een lange crisisperiode kunnen organisaties zich langzaam weer richten op het hervatten van de normale situatie, hoewel het ‘oude normaal’ wellicht nooit meer identiek terugkeert. In de terugkeer naar een normale bedrijfsvoering liggen echter tal van risico’s op de loer, zoals lokale oplevingen van het coronavirus, handels- en vervoersrestricties en negatieve reisadviezen. De opgerichte coalitie wil organisaties helpen door te kijken in hoeverre zij hier klaar voor zijn. Met behulp van een uitgebreid ‘Return to Work assessment’ wordt gemeten wat het effect is van de genomen maatregelen op operationeel vlak in de transitie naar de herstelfase. Hierbij komen onder andere zaken als HR, gezondheid, risicomanagement en compliance aan bod.

Marc van Nuland, Country Manager Aon Nederland: “Als de coronacrisis iets heeft aangetoond, is het wel dat samenwerking cruciaal is in het oplossen van grote maatschappelijke issues. Met deze coalitie willen we de krachten bundelen door de kennis en ervaringen van toonaangevende bedrijven en organisaties op het gebied van werk, reizen en bijeenkomsten te benutten en in een breder verband beschikbaar te stellen. We doen dit belangeloos. Zo worden niet alleen de coalitiepartners maar organisaties in heel Nederland geholpen met een veilige en geleidelijke overgang naar een normale bedrijfsvoering. Hierdoor kan de focus weer op groei en dit bevordert uiteindelijk het economisch herstel.”

Delen van kennis en inzichten

Alex van den Doel, Managing Director van Aon Global Risk Consulting: "De deelnemers aan de Nederlandse coalitie houden vandaag de eerste van een aantal virtuele meetings om kennis en inzichten te delen. Zij zullen daarnaast een organisatiebrede survey invullen om te bepalen welke aspecten aandacht nodig hebben in de opstart naar het nieuwe normaal. De collectieve kennis en inzichten uit zowel de surveys als de virtuele meetings zullen we delen in verschillende sectoren en landen. In de loop van november verwachten we de wereldwijde inzichten te kunnen delen in een rapport met belangrijke aanbevelingen en richtlijnen om bedrijven en organisaties binnen en buiten de coalitie te helpen om hun opstartstrategieën te bepalen en te verbeteren.”

Extra nadruk op maatschappelijk verantwoord ondernemen

De Nederlandse coalitie kenmerkt zich doordat ook partners met een sterk maatschappelijk karakter deelnemen, zoals het Rode Kruis en Fonds Gehandicaptensport. Van den Doel: “Wij vinden het belangrijk om juist ook dit soort partijen te betrekken in deze coalitie. Een crisis zoals de coronapandemie heeft een impact die verder gaat dan alleen op economisch vlak. De kennis van maatschappelijke organisaties is wat ons betreft dan ook onmisbaar in deze coalitie.”