Netherlands

Hoe maak je financiële gezondheid van medewerkers bespreekbaar?

 

Ruim zestig procent van de werkgevers vindt de financiële gezondheid van medewerkers hun verantwoordelijkheid. Maar hoe maak je als werkgever een onderwerp als financiën of geldzaken bespreekbaar? Risico-adviseur Aon deed hier uitgebreid onderzoek naar, zowel onder werkgevers als medewerkers. Het blijkt dat gesprekken over vrije tijd hiervoor een uitstekend startpunt vormen. Verder geeft een groot deel van de medewerkers aan behoefte te hebben aan (digitale) ondersteuning die kan helpen bij het inzichtelijk maken van de persoonlijke geldzaken.

Uit onderzoek blijkt dat stress door zorgen om geldzaken groeit. De Nederlandsche Bank voorziet in haar halfjaarlijkse raming een diepe economische crisis als gevolg van de COVID-19 pandemie. Onzekerheid of zorgen over financiën hebben een negatieve impact op de mentale gezondheid, zoals concentratieverlies, het ervaren van stress, een verminderde productiviteit en zelfs verzuim. Daarnaast kunnen werknemers gevoeliger zijn voor fraude en diefstal, bleek uit onderzoek van Nibud. 

Uit Aon’s Emotional Health Survey blijkt dat 62,5% van de organisaties de financiele gezondheid van hun medewerkers een verantwoordelijkheid vindt van de werkgever. Bijna allemaal (98%) vinden dat ze hun inspanningen hierop nog kunnen verbeteren. Toch weten werkgevers vaak niet hoe ze hier invulling aan kunnen geven. Dit artikel geeft aan hoe dit inzicht wel verkregen kan worden.

Financiële zorgen zijn een reëel probleem

Financiën zijn vaak niet het eerste wat genoemd wordt als een leidinggevende bij de koffieautomaat terloops vraagt hoe het met iemand gaat. Geld is al geen onderwerp waar mensen makkelijk over praten, geldzorgen zijn dat nog minder. Toch is het een onderwerp wat aandacht verdient, er zijn namelijk bij veel medewerkers zorgen over hun financiële situatie. Eén op de vier volwassenen kampt met financiële zorgen. Millennials kampen het vaakst met betaalachterstanden; namelijk zo’n 11% in de samengestelde groep van 25-40-jarigen blijkt uit een recent overzicht van BKR van de schuldenpositie van Nederlanders. Daarnaast blijkt uit een Nibud-rapport dat 20% van de huishoudens in Nederland minder dan 1.000 euro spaargeld heeft, waardoor een buffer voor het opvangen van grote onverwachte uitgaven ontbreekt. En dat terwijl het advies is om maandelijks minimaal 10% van het netto inkomen opzij te zetten.

Stress leidt tot uitval

Wanneer er langere tijd stress is over geldzorgen, kan dit een negatieve invloed hebben op de gezondheid van iemand, zowel mentaal als fysiek. Dat is ook voor werkgevers niet wenselijk, omdat hierdoor ook de arbeidsproductiviteit verslechtert, ziekteverzuim toeneemt en in langdurige gevallen mogelijk zelfs de bedrijfsomzet eronder lijdt. Onderzoeken tonen aan dat een medewerker met financiële problemen een werkgever ongeveer 13.000 euro per jaar kost als het gaat om verlaging van de productiviteit, verhoging van het ziekteverzuim en de administratieve kosten voor de werkgever bij een loonbeslag. Het is dus zaak om het taboe op het bespreken van iemands financiële gezondheid te doorbreken. Maar hoe kunnen werkgevers dit doen?

Inzicht op basis van een financieel totaalplaatje

Door als werkgever bijvoorbeeld ondersteuning aan te bieden in de vorm van digitale coaching, online tools en/of voorlichting via workshops krijgen medewerkers toegang tot relevante financiële informatie, kennis, thema’s en tools voor zelfwerkzaamheden. Ook kan hulp worden ingezet via een persoonlijk gesprek met een onafhankelijke financieel planner die zorgt voor een ‘financiële foto’. Hierbij worden de belangrijke levensjaren cijfermatig inzichtelijk gemaakt tot het niveau van het netto besteedbaar (gezins)inkomen en worden scenario’s als overlijden en arbeidsongeschiktheid meegenomen. Specifieke situaties, bijvoorbeeld de vraag wat 1 dag minder werken financieel betekent, kunnen eveneens inzichtelijk gemaakt worden. Door op deze manier informatie te verzamelen of bestaande data te analyseren, komen inzichten vrij die voor medewerkers normaal gesproken niet beschikbaar zijn.

In een persoonlijk gesprek met de financieel planner wordt vervolgens deze informatie besproken, waardoor ook de zachte kant en de vraag achter de vraag aan bod komen. De partner wordt hierbij ook betrokken. Doel is om medewerkers aan te zetten om concrete acties uit te voeren, te kijken naar welke doelen zij willen behalen en hoe dit mogelijk is. Juist in het complexe financiële doolhof kan een financieel planner alle items overzien en het totaalplaatje schetsen.

Vrije tijd als invalshoek

Vragen die gericht zijn op de vrije tijdsbesteding van medewerkers helpen om inzicht te krijgen in geldzaken en eventuele zorgen hierover. Zo zag Aon bijvoorbeeld medewerkers die aangaven stress te ervaren vanwege de combinatie van een drukke baan en een volgepland gezinsleven. De wens om 1 dag minder in de week te werken leefde, maar werd lastig bespreekbaar gevonden. Bovendien hadden medewerkers het idee dat dit niet haalbaar was. ‘Zou mijn werkgever één dag minder in de week werken wel acceptabel vinden? En wat betekent dit dan financieel voor mij? Ik zou het best graag willen, maar financieel red ik dat niet.’

Bewustzijn creëren

Er zijn nogal wat aandachtspunten waarmee medewerkers te maken krijgen als het gaat om financiën. Pensioen, hypotheek of huur, salaris, verzekeringen, belastingen en toeslagen. Geef duidelijke uitleg en communiceer niet alleen op de eerste werkdag, maar blijf dit doen tijdens de duur van het dienstverband. Vier op de vijf medewerkers wil graag dat hun werkgever hen helpt met het geven van financiële informatie en inzicht, zorg dan ook dat je hen hier meer dan eens mee ondersteunt. Zo creëer je bewustzijn voor dit onderwerp.

Geen enkele medewerker zit te wachten op een manager die continu vraagt naar zijn banksaldo, maar de impliciete vraag naar ondersteuning op het gebied van financiële gezondheid is en blijft echter groot. Het voorkomen of vroeg signaleren van stress over geldzaken is beter dan in een later stadium helpen om eventuele problemen op te lossen. Door je hier als werkgever bewust van te zijn én te communiceren over de mogelijkheden die er zijn om hierbij te ondersteunen, draag je bij aan goed werkgeverschap én het productief, gemotiveerd en vitaal houden van je medewerkers.

Meer lezen over het belang van financieel welzijn van je medewerkers? Klik hier.