Netherlands

Slechts één op de drie werknemers is veerkrachtig genoeg

 

Rotterdam, 19 november 2020 - Ruim één op de drie (35%) werknemers in Nederland is veerkrachtig genoeg in termen van omgaan met stress en vervelende situaties en het behoud van motivatie. Ondanks dat het in Nederland iets beter gaat dan in de rest van Europa, is de Week van de Werkstress (16-20 november) een goede aanleiding om stil te staan bij het gebrek aan weerbaarheid van 65% van de medewerkers.

Die cijfers komen uit het onderzoek Veerkracht voor de toekomst van Aon, wereldwijd dienstverlener op het gebied van risico-, pensioen- en gezondheidsoplossingen. Voor het onderzoek werden 2.500 medewerkers (80%) en werkgevers (20%) in Nederland, het Vereniging Koninkrijk, Italië, Frankrijk en Spanje ondervraagd.

Drie belangrijke indicatoren voor veerkracht

Uit het onderzoek blijkt dat er drie belangrijke indicatoren zijn voor veerkracht van medewerkers; een fundamenteel gevoel van veiligheid op het werk en baanzekerheid, een sterk gevoel van verbondenheid met de organisatie en de motivatie om je volledige potentieel te kunnen benutten. Op alle drie de vlakken laten werkgevers in Nederland nog steken vallen. Ruim de helft (54%) van de medewerkers vindt dat werkgevers hen onvoldoende tot hun recht laat komen. Daarnaast is 35% van de respondenten onzeker over hun huidige baan en voelt 46% zich niet helemaal thuis bij hun werkgever. Deze drie elementen drukken een stevige stempel op vitaliteit en de veerkracht van medewerkers, met verminderde gezondheid, lagere productiviteit en kwaliteit tot gevolg.

Kloof tussen aanbod werkgever en perceptie werknemer

Gelukkig ziet de overgrote meerderheid van de werkgevers (80%) de voordelen van vitaliteitsprogramma’s en ruim de helft (55%) is de komende jaren van plan meer hierin te investeren. Het probleem is echter wel dat er een flinke kloof zichtbaar is tussen wat werkgevers bieden en wat de werknemers weten. Zo blijkt uit het onderzoek dat ruim twee op de vijf werknemers ervan overtuigd zijn dat hun werkgever op het gebied van vitaliteit geen ondersteuning biedt, terwijl het in werkelijkheid slechts om 13% van de organisaties ging. Op het gebied van een gezonde levensstijl is de kloof tussen werkelijkheid (43%) en perceptie (13%) het grootst. “Het hebben van een vitaliteitsprogramma lijkt een vinkje op een checklist, maar hoe je daar als organisatie vervolgens invulling aan geeft, maakt uiteindelijk echt het verschil”, zegt Bas van der Tuyn van Aon’s Health Solutions.