Netherlands

WIA Casemanagement

 

Kiezen voor Eigenrisicodragen (ERD) voor de WGA levert u als werkgever meer regie op, maar ook wettelijke verplichtingen. Verantwoord eigenrisicodragen vraagt dan ook om deskundig inzicht. In risico’s én kansen. Daarom is er WIA Casemanagement.

Regie op eigenrisicodragerschap
Als eigenrisicodrager heeft u mogelijkheden om uw bestaande instroom in de WIA te beïnvloeden. U draagt immers de kosten van elke werknemer die langdurig uitvalt. Voor steeds meer ondernemers is dat een belangrijke reden om de stap naar eigenrisicodragen te zetten. Als eigenrisicodrager voor de WGA bent u verplicht zelf het voortouw te nemen in het begeleiden van (ex)-werknemers die (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt zijn geworden. Doet u dat goed, dan beperkt u de WGA-uitkeringen en verhoogt u de inzetbaarheid van uw medewerkers. Op lange termijn dalen zo de kosten van arbeidsongeschiktheid, waaronder de premie. Maar, - eerlijk is eerlijk -, dit vraagt een aanzienlijke inspanning en ook kennis in uw organisatie. Of besteedt u het uit?

De aanpak van Aon
Dankzij WIA Casemanagement van Aon voldoet u aan de re-integratieverplichtingen die aan WGA eigenrisicodragen verbonden zijn. Onze specialisten vullen het totale pakket van eisen en wensen voor u in en benutten alle mogelijkheden die de wet de eigenrisicodrager biedt. Ook de onderhandeling met verzekeraars over het meefinancieren van re-integratieactiviteiten vullen wij al tijdens de verzuimperiode voor u in. Aon doet dit voor u, in nauwe samenspraak met u. De dienstverlening van WIA Casemanagement is er in alles op gericht om u en uw organisatie te ondersteunen.

Uw eigen WIA Casemanager
Aon werkt vanuit uw belang, bemiddelt met verzekeraars en onderhoudt het contact met UWV. Bij uw WIA Casemanager kunt u altijd terecht voor advies om de schade van arbeidsongeschiktheidsdossiers nu en in de toekomst te beperken. De WIA Casemanager:

 • bekijkt en beoordeelt alle WIA-beschikkingen;
 • bewaakt mogelijkheden voor re-integratie en/of herbeoordeling van WGA-gerechtigden;
 • begeleidt (ex)-werknemers met een WGA-uitkering bij re-integratiemogelijkheden, via u of desgewenst zonder uw tussenkomst;
 • adviseert bij risicodossiers over schadelastbeheersing, beperken van kosten en benutten van (financiële) mogelijkheden;
 • onderzoekt mogelijkheden voor co-financiering bij (alle) private verzekeraars en onderhandelt over meebetalen aan interventies;
 • signaleert arbeidsvoorwaardelijke gevolgen en risico’s van verzuim en arbeidsongeschiktheid.

De voordelen voor u
U benut de voordelen van WGA eigenrisicodragerschap pas echt met WIA Casemanagement van Aon. Dat betekent voor u:

 • voldoen aan uw re-integratieverplichtingen voor WGA-gerechtigde (ex)-werknemers;
 • inspelen op WIA-risico’s door overzicht, inzicht, zorgvuldige administratieve afhandeling en inhoudelijke opvolging;
 • beschikbaar hebben van actuele en parate kennis van sociale wet- en regelgeving;
 • besparen door onderhandeling over structurele én incidentele vergoedingen van belanghebbende verzekeraars en benutten van alle financiële mogelijkheden (publiek en privaat);
 • onafhankelijke advisering over optimale schadelastbeheersing vanaf 42 weken verzuim.

Meer informatie
Wilt u meer weten over WIA Casemanagement? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder.