Netherlands

Goed werkgeverschap en het belang van re-integratie

 

De (ex-)werkgever van de arbeidsongeschikte (ex-)medewerker heeft een groot belang om instroom in de WGA te beperken en re-integratie te bevorderen. Als eigenrisicodrager heeft de (ex-)werkgever hierbij meer mogelijkheden dan de werkgever die publiek verzekerd is. Bij de publiek verzekerde werkgever ligt de verantwoordelijkheid voor de re-integratie bij UWV. De eigenrisicodrager voor de WGA draagt zelf de verantwoordelijkheid voor de re-integratiebegeleiding van een WGA-gerechtigde, ook wanneer deze niet meer in dienst is van de organisatie.

De zes beginselen van goed werkgeverschap
Goed werkgeverschap bestaat volgens de wet uit zes beginselen:

  1. Wees zorgvuldig
  2. Maak geen misbruik van uw positie
  3. Motiveer ingrijpende beslissingen
  4. Maak verwachtingen waar
  5. Behandel medewerkers gelijk
  6. Zorg voor een behoorlijke verzekering

Uw extra inspanningen zijn van onschatbare waarde
Vergeet niet dat uw medewerkers een belangrijke bijdrage leveren aan de groei en ontwikkeling van uw organisatie. Daarom getuigt het van goed werkgeverschap als u er voor uw medewerkers bent als het (tijdelijk) niet goed met hen gaat. Uw extra ondersteuning en begeleiding (boven op de wettelijke verplichting) bij herstel en re-integratie zijn van onschatbare waarde. Uw inspanningen kunnen ervoor zorgen dat een medewerker duurzaam re-integreert in plaats van arbeidsongeschikt wordt verklaard met als gevolg inkomensverlies voor hem/haar en jarenlang extra kosten voor u.

Belang re-integratie groter dan ooit
Het belang van re-integratie is momenteel met het oog op de actualiteiten en ontwikkelingen nog groter dan voorheen. UWV heeft namelijk in steeds grotere mate te maken met achterstanden ten aanzien van het uitvoeren van (her)beoordelingen. Daarom is het van cruciaal belang om als werkgever de touwtjes in handen te nemen om zo verantwoord om te kunnen gaan met de risico’s van verzuim en arbeidsongeschiktheid. Door het nijpende tekort aan verzekeringsartsen en de lage prioritering van WIA-herbeoordelingen is het immers nog belangrijker om daadwerkelijk met re-integratie aan de slag te gaan.