Netherlands

Investeren in casemanagement loont

 

NH Hotel Group is publiek verzekerd voor de WGA en is eigenrisicodrager voor de Ziektewet. We laten regelmatig toetsen of het zin heeft om ook voor de WGA eigenrisicodrager te worden, maar tot nu toe is dit niet het geval. We hebben een overeenkomst met Aon om een goede toetsing te kunnen doen op de door UWV afgegeven WIA-beschikkingen. Een controle die noodzakelijk is om overbodige kosten te voorkomen en om ervoor te zorgen dat arbeidsongeschikte (ex-)medewerkers in de juiste arbeidsongeschiktheidscategorie zijn ingedeeld. Elke beschikking die geen IVA of min 35% is, komt immers extra voor rekening van ons als werkgever. Dus naast de basispremie moeten we dan een extra premie betalen.

Deze kosten tellen langzaam maar zeker op tot flinke bedragen. Daar kom je pas achter wanneer je jaarlijks de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas controleert. Wij doen dit met ondersteuning van Aon. Het gaat niet alleen om de nieuwe beschikkingen die na twee jaar ziekteverzuim zijn afgegeven. De controle vindt plaats over de gehele duur dat de werkgever extra premie moet betalen en dat is maar liefst tien jaar. Elk jaar wordt er door de controle van de arbeidsdeskundigen en verzekeringsartsen van Aon bezwaar ingediend tegen beschikkingen. Met een zekere regelmaat leidt dit tot een bijstelling van een beschikking, zodat deze uit de extra premieheffing verdwijnt.

Een goed voorbeeld is een dossier dat al bijna tegen het einde van de extra premieheffing aanliep, namelijk in het tiende jaar. Dit dossier werd door Aon omgebogen naar een IVA-uitkering met terugwerkende kracht, dus vanaf het moment dat de eerste beschikking was afgegeven. Dit betekende ook voor de ex-medewerker dat hij met terugwerkende kracht een hogere uitkering ontving en niet langer aan re-integratieverplichtingen hoefde te voldoen.

Financieel gezien zijn de jaarlijkse kosten die NH aan Aon betaalt voor het uitvoeren van deze werkzaamheden een rendabele investering. Wat met deze controle en werkwijze wordt omgebogen, zoals een beschikking die niet in de Werkhervattingskas terugkomt, hoeft namelijk niet meer door ons als extra premie te worden betaald. Elk dossier dat wordt bijgesteld levert ons een substantiële besparing op.

Frans Plug
HR Specialist Verzuim • Human Resource
NH The Netherlands

 

De Mandemakers Groep heeft als klant ruime ervaring met de samenwerking met Aon op het gebied van WIA Casemanagement. Wat ik erg prettig vind, is dat de lijnen erg kort zijn. Wat daarbij een belangrijke rol speelt, is dat we één vaste contactpersoon hebben. Als wij vragen hebben, dan is onze vaste contactpersoon goed en snel bereikbaar. Daarnaast heeft deze contactpersoon een proactieve richting ons. Als er zaken spelen, dan signaleert zij die vlot en informeert ze ons, zodat we hier tijdig met elkaar op kunnen anticiperen en reageren.

Waar ik ook goede ervaring mee heb, is de parate kennis die aanwezig is over de toepasselijke wetgeving en mogelijkheden binnen het WIA Casemanagement. Daarin vormt Aon echt een aanvulling op de kennis die binnen ons bedrijf zelf al aanwezig is. En als er toch meer specifieke kennis nodig is, zorgt de contactpersoon ervoor dat de casus in een overkoepelend intern overleg binnen Aon besproken wordt, zodat er altijd een juist advies komt. Wij zijn dus zeker een tevreden klant en hopelijk kunnen we de samenwerking de komende jaren nog verder uitbouwen.

Jonne Trommelen
HR Adviseur HR Service
De Mandemakers Groep