Netherlands
 

WIA Casemanagement

 

Casemanagement speelt een belangrijke rol bij het voorkomen en beperken van langdurig verzuim en arbeidsongeschiktheid. Preventie en re-integratie vragen om een actieve houding en kennis van zaken. Met een casemanager behoudt u zelf de regie, zijn mensen sneller aan het werk en bespaart u op de verzuimkosten. Op deze pagina vindt u allerlei informatie die u helpt bij een verantwoorde aanpak van verzuim en arbeidsongeschiktheid.

 
Vereenvoudigde WIA-beoordeling voor arbeidsongeschikte 60-plussers

Door capaciteitsproblemen bij beoordelingsartsen lopen de achterstanden bij UWV steeds verder op. Daarom kunt u tot 1 januari 2024 voor arbeidsongeschikte 60-plussers een vereenvoudigde, administratieve WIA-beoordeling aanvragen bij UWV. Lees wat dit betekent voor uw medewerker en u als werkgever.
De impact op werkgevers en medewerkers

Welke impact hebben ziekte en arbeidsongeschiktheid op de medewerker en de werkgever? In dit overzichtsdocument leest u alles over wat er op u afkomt wanneer dit gebeurt. U leest over de tijdslijnen, het proces, de kosten en de verplichtingen.
Wat doet een casemanager voor u?

In het interview met Joy van der Knaap, Manager WIA Casemanagement bij Aon, leest u waarom een casemanager zo belangrijk is om verzuim te beperken, re-integratie te bevorderen, kosten te besparen en aan al uw verplichtingen te voldoen.
AON Cyberveiligheid Verantwoord omgaan met het verzuimrisico? Download de whitepaper

In deze whitepaper leest u alles over actualiteiten die invloed hebben op het verzuim- en arbeidsongeschiktheidsrisico, de belangrijke rol van casemanagement bij re-integratie en preventie, de keuze voor publiek of privaat verzekerd zijn voor de Ziektewet en de WGA en de rol die heldere data spelen.
Webinar terugkijken: Hoe beperkt u de kosten van verzuim?

Tijdens het webinar op donderdag 14 april 2022 gingen we dieper in op de impact van langdurig verzuim en arbeidsongeschiktheid op uw organisatie. En we bespraken de preventieve en schadebeperkende rol van casemanagement. 
AON Cyberveiligheid De juiste keuze tussen publiek verzekeren en eigenrisicodragen

Met het oog op de actualiteiten en ontwikkelingen bij het UWV is het van cruciaal belang om als werkgever uw (ex)medewerker sneller en beter te helpen. Met het eigenrisicodragerschap biedt u hen betere re-integratiekansen en gaat u zo verantwoord mogelijk om met de risico’s van verzuim en arbeidsongeschiktheid.