Netherlands

Beloningsbeleid 

 

Aon is in the business of better decisions. Wij zorgen ervoor dat onze klanten beter geïnformeerd en geadviseerd worden, om de levens van mensen over de hele wereld te beschermen en te verbeteren. Hiermee helpen we onze klanten bij het laten groeien van hun organisatie. Dit doen wij met 2.500 collega’s in Nederland en in samenwerking met 50.000 collega’s in meer dan 120 landen.

Onze passie voor klanten is wat ons verbindt, ons drijft en het beste uit ons naar boven brengt. We creëren een cultuur van mogelijkheden voor onze collega’s — gestoeld op samenwerking en innovatie. Aon collega’s zijn relevanter, meer verbonden en beter gewaardeerd, waardoor iedereen zijn volledige professionele potentieel kan benutten.

Beloningsbeleid


In het beloningsbeleid komen klantbelang en de uitgangspunten van onze arbeidsvoorwaarden tot uiting. Arbeidsvoorwaarden die zich kenmerken door flexibiliteit. 

Het inkomen van Aon collega’s bestaat uit de volgende componenten:

  • Vast salaris
  • Variabel salaris
  • Arbeidsvoorwaardenkeuze budget waarin opgenomen, bovenwettelijke verlofdagen, de vaste 13e maand en vakantietoeslag.

De hoogte van de beloning is gebaseerd op functiezwaarte en ervaring.

Alle collega’s maken jaarlijks met hun manager afspraken volgens het SMART principe voor de komende periode. Klantgerichtheid, kwaliteit van de dienstverlening, professionaliteit ontwikkeling van competenties staan hierbij centraal. De afspraken zijn nooit meer dan 50% gerelateerd aan financiële doelstellingen. Aan het einde van het jaar wordt vervolgens geëvalueerd in hoeverre de afspraken gerealiseerd zijn. Deze evaluatie is bepalend voor de eventuele groei in salaris en totstandkoming van de variabele beloning.

Aon wil met dit verantwoorde en transparante beloningsbeleid allereerst het klantbelang dienen en voldoet hiermee aan de regels die de wetgever stelt (Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen) en aan de richtlijnen van de AFM (Autoriteit Financiële Markten) en DNB (De Nederlandse Bank) die er op toezien dat financiële ondernemingen een beheerst beloningsbeleid voeren.