Netherlands

Casus

 

”Aon's jaarlijkse onderzoek op gebied van claimshandling door verzekeraars heeft tot een andere cultuur bij verzekeraars geleid. Verzekeraars denken hierdoor eerder mee.”

Oorzaak
Door een productiefout bij de machinebouwer, klant van Aon, is bij een van hun klanten, een Nederlands vleesverwerkend bedrijf, schade ontstaan doordat het produktieproces langere tijd stil was komen te liggen. Bovendien is er schade ontstaan aan de produkten. Het vleesverwerkend bedrijf, een van de grootste klanten, dient een forse schadeclaim in bij machinebouwer. Om de relatie niet verder onder druk te zetten, besluit de machinebouwer om op eigen initiatief en zonder overleg met Aon of de verzekeraar, een deal met zijn klant te sluiten.

Risico’s
Een groot risico in dergelijke situaties is dat door vaak goedbedoelde initiatieven van de klant schade wordt vergoed die de verzekeraar in beginsel niet hoeft te vergoeden. De verzekeraar kan dan ook besluiten dat hij de door de klant betaalde schade niet vergoed.

Oplossing
Op basis van alle beschikbare feiten heeft Aon de verzekeraar overtuigd dat het van groot belang was dat deze open stond voor het betalen van een flink deel van de schade. Dit omdat er verwijtbaarheid aan de orde was en er tevens een groot commercieel belang was voor de klant om zich niet te beroepen op de aansprakelijkheid beperkende leveringsvoorwaarden. Hij wilde de zaak op een gerechtvaardigde wijze op lossen. Achteraf heeft Aon de omvang van de betaalde schade aannemelijk gemaakt en daarnaast ook aannemelijk gemaakt dat het voor iedereen beter was deze deal te sluiten. Anders was er voor verzekeraars een zeer dure procedure ontstaan met een onzekere uitkomst. Daarnaast was de machinebouwer mogelijk haar klant kwijt geraakt en had dat ook uitstraling gehad op haar klantenkring in deze specifieke markt. Naam van tool


> Lees nog een case uit de praktijk