Netherlands

Aansprakelijkheid

 

Oplossingen

Analyse & advies
Aon helpt u bij het in kaart brengen van de aansprakelijkheidsrisico's. We focussen ons op die risico's die uw organisatie echt grote (financiële) schade opleveren. Aon richt zich op het beheersbaar maken en beperken van risico's. Denk bijvoorbeeld aan de contracten met afnemers en leveranciers en beperking van aansprakelijkheid in uw algemene voorwaarden. Aon ondersteunt u ook bij het vaststellen van de financiële impact van de door u gekozen maximale schadescenario's. Dat geeft u de mogelijkheid de hoogte van de benodigde verzekering objectief vast te stellen. U heeft de keuze uit diverse door Aon gehanteerde polisvoorwaarden die aansluiten op uw voorkeur. Poliscondities worden voortdurend verbeterd en aangepast. U hoort van ons ook wat niet kan worden verzekerd.

Passende productvoorwaarden
De verzekering kent een complete dekking.

 • Productaansprakelijkheid. Schade veroorzaakt door een gebrek in een door u geleverd product. Als u een product naar de EEU geïmporteerd heeft dan bent u aansprakelijk als ware u de producent (ketenaansprakelijkheid).
 • Algemene aansprakelijkheid. Schade door u of uw werknemers veroorzaakt aan personen en of zaken van anderen tijdens de uitvoering van werk.
 • Werkgeversaansprakelijkheid. De aansprakelijkheid van de werkgever voor door werknemers geleden schade.
 • Aansprakelijkheid voor milieuschade. Schade aan het milieu door plotseling en onvoorziene incidenten (langzaam inwerkende schade is niet gedekt.
 • Risicoaansprakelijkheid. Schade waarvoor u aansprakelijk bent zonder dat er door een derde schuld hoeft worden bewezen. Denk bijvoorbeeld aan het eigendom van onroerend goed, werk met gevaarlijke stoffen of werk met dieren.
 • Kosten van verweer. De kosten van verweer bij een aansprakelijkheidsclaim.
 • Bereddingskosten. De kosten ter voorkoming of vermindering van schade.
 • Rente. De wettelijke rente van toepassing op de schadevergoeding

Niet gedekt is onder andere:
 • Opzettelijk toegebrachte schade
 • Schade toegebracht met motorvoertuigen (deze is namelijk gedekt op een wettelijk verplichte WAM verzekering)
 • Kosten van een terugroepactie (optioneel mee te verzekeren)
 • Zuivere vermogensschade (schade anders dan materiële of letselschade) tenzij deze het gevolg is van materiële dan wel letselschade (optioneel mee te verzekeren)
 • Zaken onder opzicht (optioneel mee te verzekeren)

 

Actualiteit & service
Aon houdt u op de hoogte van relevante ontwikkelingen op het gebied van nieuwe opkomende risico's zoals cyber-aansprakelijkheid, Europese richtlijnen op milieu-aansprakelijkheid, financiële instabiliteit van uw verzekeraars, ontwikkelingen in wet- en regelgeving en claims. Gedurende het jaar zijn wij bezig met de ontwikkelingen op de verzekeringsmarkt die gevolgen kunnen hebben voor de uw polis. Ook op het gebied van onderwerpen als assurantiebelasting.

Begeleiding bij schade
Als er een claim tegen uw bedrijf word ingediend helpt Aon met een zo spoedig mogelijke afwikkeling van de schade met zo min mogelijk administratieve rompslomp. Aon heeft als enige grote verzekeringsmakelaar een eigen schadeafdeling met experts op het gebied van aansprakelijkheid. Hiermee worden uw belangen het best behartigd. Aon fungeert ook als onafhankelijke derde, zodat u uw goede relatie met klanten en medewerkers kunt behouden.