Netherlands

Casus

 

”Door historisch polisonderzoek is de oude verzekeraar achterhaald. Hierdoor zijn aanzienlijke asbestschades onder de polissen verhaald.”

Oorzaak
Onze klant, een aannemer, verricht rioleringswerkzaamheden in een bestaande relatief oude woonwijk. Op een gegeven moment komen er schadeclaims binnen van omwonenden over scheuren in muren en plafonds. Aangezien de werkzaamheden niet op grote afstand plaatsvonden is het mogelijk dat er een verband bestaat tussen beiden. Gezien de omvang van de schade en mede gezien het van toepassing zijnde eigen risico wenst de verzekeraar de zaak met de eisende partij te regelen.

Risico’s
Aon wijst de klant op de mogelijkheid om de claim van de wederpartij aan te vechten. In overleg met de verzekeraar is een gespecialiseerde advocaat en expert ingeschakeld om de klant bij te staan. Door goed samenspel tussen de klant, de advocaat, verzekeraar en Aon als verbindende factor, is de claim van tafel gegaan en heeft de verzekeraar de kosten van verweer keurig betaald.

Oplossing
Verzekerde is de mening toegedaan dat zij keurig en zorgvuldig heeft gewerkt en vooraf haar huiswerk heeft gedaan en dat de geclaimde schade derhalve niet het gevolg van haar werkzaamheden kan zijn. De klant vreest dat indien eenmaal een schade is toegekend de hele omgeving met twijfelschades van klein tot groot gaat komen. Na goed en veel overleg met verzekeraars is de klant overtuigd dat het beter is eerst de zaak door deskundigen te laten onderzoeken. Deze kosten overtreffen het schadebedrag. Uit het onderzoek bleek dat er geen verband is tussen de werkzaamheden en de geclaimde schade. Vervolgens is de schade met een technische onderbouwing van de deskundige en het juridisch advies van de advocaat afgewezen. Uiteindelijk is hiermee veel schade voorkomen, hoewel eerst veel externe kosten zijn gemaakt.


>> Lees nog een case uit de praktijk