Netherlands

Aansprakelijkheidstelling door werknemers

 

Bescherming tegen claims van medewerkers in verband met discriminatie, (seksuele) intimidatie en onterecht ontslag.

Nog steeds zijn ontslagrondes aan de orde van de dag. Als er een collectief ontslag wordt aangevraagd, is het mogelijk dat groepen medewerkers zich op discriminatie beroepen. Ook zien we door de toename van de mondigheid van mensen een toename van het aantal claims. Procedures die door uw medewerkers tegen u of de organisatie worden gestart zijn erg vervelend. Zeker in dergelijke delicate kwesties. Naast praktische zaken zoals het voorkomen van onrust binnen uw organisatie krijgt u ook te maken met juridische aspecten en mogelijke imagoschade.

 

Aansprakelijkheidstelling door werknemers

Oorzaken, gevolgen en oplossingen