Netherlands

Aansprakelijkstelling door werknemers

 

Oplossingen

Analyse & advies
Aon start met het uitvoeren van een risico-inventarisatie. Dit doen we op basis van: het aantal medewerkers, de verhouding vaste en tijdelijk krachten, de landen waar uw organisatie medewerkers heeft en de regelingen en procedures die van toepassing zijn op uw medewerkers.

Passende productvoorwaarden
De aansprakelijkstelling door werknemers verzekering dekt claims tegen uw organisatie en uw medewerkers op het moment dat u wordt aangesproken voor een dergelijke situatie. Onder de dekking vallen de verdedigingskosten die u moet maken, de kosten van eventuele andere deskundigen die u in moet huren en natuurlijk ook de schadevergoeding die u moet betalen. Een eventuele ontslagvergoeding zelf maakt geen deel uit van de dekking.

Actualiteit & service
Nadat uw polis is gesloten zullen wij u zo veel mogelijk informeren over de laatste ontwikkelingen. Hiervoor krijgt u periodiek informatie van Aon. Hierin staan de laatste ontwikkelingen voor wat betreft recent juridische uitspraken, maar ook de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving. Daarnaast blijven we uw organisatie monitoren zodat uw dekking goed aan blijft sluiten bij het risicoprofiel van uw organisatie.

Begeleiding bij schade
Als u een aanspraak ontvangt wilt u zo snel mogelijk geholpen worden. Onze schade-afdeling zal u bijstaan bij de keuze van een gespecialiseerde advocaat en samen met de advocaat het verweer voorbereiden en voeren. Verder zal Aon erop toezien dat tussentijds voorschotten worden uitgekeerd om bijvoorbeeld nota's van uw advocaat te voldoen. Verder zal Aon u bijstaan als u een schikking wilt treffen.