Netherlands

Casus

 

”Ik ben blij dat de advocaatkosten en de getroffen schikking niet voor mijn eigen rekening kwamen.”

Oorzaak
De klant, een koepelorganisatie voor sport, is afhankelijk van de inzet door vrijwilligers. De koepelorganisatie is niet verplicht om de vrijwilligers voor hun werkzaamheden een onkosten- of reiskostenvergoeding te verstrekken. Zoals gebruikelijk hanteert de organisatie het principe dat de vrijwilligers zelf geen kosten voor het werk hoeven te maken. Om die reden ontvangen de vrijwilligers een kleine vergoeding. De fiscus dat deze vergoedingen worden verstrekt en stelt vast dat deze vergoeding gezien moet worden als inkomsten, waarover inkomstenbelasting en sociale premies verschuldigd zijn.

Risico’s
Hoewel het om kleine vergoedingen gaat, is de naheffing door de fiscus aanzienlijk. Het gaat om een grote groep vrijwilligers en de situatie is al jaren zo. De bestuursleden waren in de veronderstelling dat de penningmeester dit met de ficus had afgestemd maar dat blijkt niet het geval. De betreffende koepelorganisatie ontkomt er uiteindelijk niet aan om de naheffing te voldoen. Kort daarna komt zij hierdoor in de financiële problemen en is uiteindelijk failliet gegaan. De curator probeert aansluitend het boedeltekort te verhalen op de privévermogens van de bestuursleden. Voor de bestuursleden is de impact hiervan enorm.

Oplossing
Hoewel er nog geen definitieve uitspraak heeft plaatsgevonden zullen de bestuursleden naar verwachting worden aangesproken voor onbehoorlijk bestuur. Door de koepelorganisatie is een aantal jaren geleden via de bemiddeling van Aon een passende bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Inmiddels is op kosten van deze verzekering een advocaat ingeschakeld. Naast de kosten van verweer kan het bestuur ook op deze verzekering terugvallen als uiteindelijk blijkt dat zij verplicht worden de door het boedeltekort ontstane financiële schade te vergoeden.


>> Lees nog een case uit de praktijk
 
[Error loading the control 'eloquadownloadform', check event log for more details]