Netherlands

Casus

 

”Wat een geluk dat meteen een ter zake kundige advocaat werd ingeschakeld.”

Oorzaak
Aan de klant wordt door de bank een lening verstrekt van EUR 2,5 miljoen. Enkele dagen na het aangaan van de lening moet de klant uitstel van betaling aanvragen en gaat korte tijd later daadwerkelijk failliet. Ze zijn hard getroffen door de economische crisis. Een van de commissarissen van de klant ontvangt op zijn huisadres een aansprakelijkstelling van de betrokken bank met het verzoek om EUR 2,5 miljoen per direct aan haar over te maken. De commissaris wordt namelijk verweten dat hij niet heeft ingegrepen toen de bank de lening verstrekte, terwijl het bedrijf al bijna faillissement ging.

Risico’s
De aansprakelijkstelling heeft vanzelfsprekend een behoorlijke impact op de privé aangesproken commissaris. Hij heeft dan ook per direct behoefte aan juridische ondersteuning om zich te kunnen verweren tegen deze aanspraak. De klant en haar commissaris hebben in dit kader direct contact opgenomen met Aon. In deze situatie is het van belang dat het verweer wordt gevoerd door een in bestuurdersaansprakelijkheid gespecialiseerde advocaat. De claim consultant van Aon schakelt in nauw overleg met de klant, de commissaris en de verzekeraar een advocaat in.

Oplossing
De advocaat voert het verweer en de claim consultant van Aon houdt vinger aan de pols door inzage in alle correspondentie en processtukken te krijgen. Daarnaast is de claim consultant in deze fase schakel tussen advocaat en verzekeraars. Het verweer van de commissaris was succesvol. Er werd vastgesteld dat de commissaris mocht afgaan op de cijfers die door de accountant verstrekt waren. Hieruit bleek de zorgelijke positie van het transportbedrijf niet uit. Kortom: geen aansprakelijkheid aan de zijde van de commissaris. De advocaatkosten van EUR 30.000 werden door verzekeraars vergoed.


>> Lees nog een case uit de praktijk