Netherlands

Risicopreferentieonderzoek voor pensioenfondsen

 

Kent u de risicobereidheid van uw deelnemers?

Met de komst van het nieuwe pensioenakkoord komen er veel vragen op u af, zoals over het beleggingsbeleid van uw pensioenfonds. De beleggingsrisico’s komen in de toekomst meer bij de deelnemers van een pensioenfonds te liggen. Daarom is het onderdeel van de wettelijke regels dat u onderzoekt in welke mate de deelnemers risico’s kunnen en willen lopen. Een risicopreferentieonderzoek geeft u een helder beeld van de risicohouding van uw deelnemers.

Wat houdt een risicopreferentieonderzoek in?
Ons risicopreferentieonderzoek bestaat uit twee onderdelen:

  • Een online enquête onder deelnemers
    Op basis van een vragenlijst wordt bepaald hoeveel risico deelnemers willen en kunnen lopen.
  • Risicodraagvlak analyse van de deelnemers
    100% respons bij een online enquête is nagenoeg onmogelijk. Om toch zicht te krijgen op het financiële draagvlak van de deelnemers wordt een weging gemaakt op basis van de sociaal economische klassen. Hierbij gaan wij uit van de postcode van de deelnemers.

Wat levert een onderzoek u op?
Een professioneel en onafhankelijk uitgevoerd risicopreferentieonderzoek geeft u inzicht in de risicohouding en wensen van deelnemers en pensioengerechtigden. De uitkomsten helpen u bij het maken van beleidskeuzes over het beleggingsbeleid, de mate van solidariteit en de spreiding van eventuele kortingen op de pensioenaanspraken.

Voldoe op tijd aan alle eisen
Ons gespecialiseerde team presenteert de uitkomsten van het onderzoek voor uw fondsbestuur en doen aanbevelingen voor de implementatie van de conclusies in uw nieuwe pensioencontract. Zo zorgen we ervoor dat u op tijd voldoet aan de eisen van de DNB en de overheid en voorbereid bent op de aankomende veranderingen in het pensioenstelsel. Voor een meer gedetailleerde beschrijving van het onderzoek en de kenmerken, kunt u hier de brochure downloaden.

Interesse?
Wilt u meer weten? Neem contact op met Hans Rekker ([email protected]) en maak een afspraak voor een korte presentatie. In 30 minuten komt u te weten wat dit onderzoek voor uw pensioenfonds kan betekenen en hoe dit voor u persoonlijk op maat wordt gemaakt. Wij raden u aan om dit onderzoek als een van de eerste stappen bij de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel uit te voeren.