Netherlands

Casus

 

“Ze hebben niet alleen antwoord gegeven op mijn vragen. Aon heeft zich echt in de situatie ingeleefd en meegedacht om een zo goed mogelijk advies te geven.”

Oorzaak
Een klant is ernstig ziek en haar dochter heeft Aon gevraagd om advies betreffende de inboedel van haar moeder. Doordat er dag en nacht verzorgend personeel in en uit loopt kan het alarmsysteem van het huis niet meer ingeschakeld worden.

Risico’s
De klant heeft een verzekerd bedrag van EUR 250.000 en voor ongeveer EUR 100.000 aan waardevolle spullen. Een verzekeringsvoorwaarde voor deze inboedelwaarde is een actief alarmsysteem. Deze kan dus niet zomaar altijd uitgeschakeld staan. De dochter snapt het probleem en hoopt met Aon een oplossing te vinden.

Oplossing
Aon heeft een oplossing bedacht en de dochter gevraagd met haar moeder te bespreken of er een mogelijkheid is om diverse waardevolle spullen uit het huis te halen. De dochter schat in dat de spullen niet meer zo’n hoge waarde hebben. Aon heeft hierdoor geadviseerd om opnieuw een inventarisatielijst in te vullen. Deze heeft Aon opgestuurd samen met de vorige inventarisatielijst en een taxatierapport. De dochter gaat samen met haar moeder de lijst invullen. Aon bepaalt of de alarmeis kan vervallen of dat het eerste advies, verdeling van goederen, toch nog van toepassing is.