Netherlands

Privéverzekeringen voor uw medewerkers

 

Oplossingen

Analyse & advies
Aon inventariseert samen met u wat u belangrijk vindt. Daarna zoeken we een passende verzekeraar. Dit doen we per product. Indien het product niet meer aan onze eisen voldoet zoeken we naar een andere verzekeraar. Aon wil immers altijd het beste voor u. En dat is ook precies de rol die u van ons kunt verwachten: een makelaar die handelt vanuit uw belang.

Passende productvoorwaarden
Aon hecht veel waarde aan tevreden klanten. Dit realiseren we door goed overwogen voorwaarden af te spreken met verzekeraars die aan of boven uw verwachting voldoen. Maar ook door een concurrerende premie te realiseren. Aon brengt continu de markt in kaart door middel van een benchmark. Dit om er zeker van te zijn dat uw medewerkers zo goedkoop mogelijk uit zijn tegen een uitgebreide dekking.

Actualiteit & service
Aon informeert uw medewerkers vier keer per jaar door middel van een nieuwsbrief met tips en actualiteiten. Ook ontvangen zij het hele jaar door interessante klantendeals. U ontvangt ook een nieuwsbrief met actualiteiten die juist voor werkgevers interessant zijn. Uw contactpersoon is altijd beschikbaar om u van advies te voorzien. Uw medewerkers kunnen via onze website hun vragen stellen en doordeweeks is Aon altijd telefonisch bereikbaar. Als uw medewerker klant wordt, krijgt deze toegang tot een digitale polismap. De online omgeving waar hij alles kan vinden over zijn verzekeringen.

Begeleiding bij schade
Aon ontzorgt uw medewerker en begeleidt in het volledige schadeproces. Van het (eenvoudig) melden van de schade tot de financiële afwikkeling. We geven binnen twee werkdagen duidelijkheid over wat uw medewerker van Aon kan verwachten. We informeren de klant over de stappen en vragen waar nodig onderbouwende stukken bij ons aan te leveren. Heeft een schade gevolgen voor de premie(korting) of de bonus/malus? Dan informeren wij de klant hier direct over. Als de klant herstel wenst in plaats van geld, dan regelt Aon dat ook. Aon heeft voor de autoverzekerden onlangs een schadecoach gepubliceerd. Dit is een 'groene kaart'-mapje waarin schematisch tips met noodnummers weergegeven staan voor als men schade rijdt. We proberen schade-uitkeringen zo laag mogelijk te houden. Niet om te benadelen, maar zo kan de (auto)hersteller zo efficiënt en goedkoop mogelijk zijn werk doen en Aon de premies laag houden.