Netherlands

Casus

 

”Vroegtijdige inzet van de Aon expertise heeft ons een andere kijk gegeven op brandpreventie en verliesbeheersing.”

Oorzaak
Na diverse uitbreidingen van de productielocatie en een aantal transportschades vroeg de klant zich af of de uitkeringstermijnen voor bedrijfsstilstand correct waren.

Risico’s
Een aantal kleinere brand- en transportschades gaven aan dat er uitwijkmogelijkheden waren, waardoor de uitkeringstermijn korter kan zijn. De zorg van de klant was dat zonder een grondige analyse mogelijk de verkeerde conclusies getrokken zouden worden. Daarnaast waren ze bang voor een gebrekkige dekking of onderverzekering.

Oplossing
Engineers van Aon hebben in voorbije jaren een serie van preventieve maatregelen voorgesteld. Na invoering leidde dit tot een substantieel beter risicoprofiel voor bedrijfsstilstand. In samenwerking met de klant is er een grondige analyse uitgevoerd waarbij alle preventiemaatregelen en uitwijkmogelijkheden werden meegenomen. De conclusie van het onderzoek was dat voor dit specifieke bedrijfsonderdeel de uitkeringstermijn van 24 maanden kon worden teruggebracht tot 2 maanden. Dat zorgde ook voor een gelijkwaardige reductie van premiekosten.


>> Lees nog een case uit de praktijk