Netherlands

Risk control & engineering

 

Oplossingen

Analyse & advies
Risk Control & Engineering heeft twee kerntaken. Wij verbeteren de verzekerbaarheid van uw risico's en daarnaast zorgen we voor het beheersbaar houden van kosten voor preventie en bedrijfscontinuïteit. Wij analyseren al uw risico's die de opstal en de bedrijfscontinuïteit bedreigen. Deze informatie wordt gebruikt als basis voor het vaststellen van de vereiste verzekeringsdekking en passende polisvoorwaarden. Met deze informatie wordt tevens onderzocht welke aanvullende preventieve maatregelen genomen kunnen worden waardoor kans en omvang van mogelijke schade teruggebracht kunnen worden. Het verwachte resultaat is dat wij voor u betere polisvoorwaarden bedingen en de bedrijfscontinuïteit beter gewaarborgd wordt. Om dit te realiseren beschikt Aon over een eigen Risk Control afdeling met daarin circa 15 ervaren engineers en consultants. Geavanceerde IT-applicaties ondersteunen de analyses en het datamanagement.

Actualiteit & service
Aon Risk Control & Engineering is bekend en vertrouwd met de specifieke risico’s in vrijwel alle sectoren. Aon zorgt met ongeveer 700 consultants en engineers wereldwijd voor global service en local delivery. Ook als u lokaal opereert brengt dit het voordeel van het internationale kennisnetwerk. Omdat risicokosten uit meer componenten bestaan dan alleen premies en eigen risico, streeft Aon naar een optimale begeleiding van u door veel aandacht te schenken aan overige kosten verband houdend met risicomanagement. Denk daarbij aan investeringen op het gebied van veiligheid en gezondheid, beveiliging en milieu, investeringen op grond van wettelijke eisen, kosten eigen risico’s, continuïteitskosten, exploitatieverliezen etc.