Netherlands

Casus

 

”Fire Protection Engineering vanuit verzekeraarsoogpunt is inderdaad veel meer gericht op schadelastbeheersing dan wanneer men afgaat op het volgen van overheidseisen.”

Oorzaak
Door falende afdichting heeft er een explosie plaatsgevonden in een oven.

Risico’s
De directe schade bedroeg ongeveer EUR 200.000. De explosie zorgde voor een stilstand voor één van de ovens van twee maanden. De klant maakte zich zorgen, omdat andere ovens van dezelfde seals waren voorzien. De kans op herhaling en een zeer grote bedrijfsstilstand waren dus zeer reëel. Een volgend incident gaf een grote kans op persoonlijk letsel en een daaruit voortvloeiende aansprakelijkheid.

Oplossing
Aon heeft een analyse van de basisoorzaak samen met de klant uitgevoerd. Nader onderzoek heeft uitgewezen dat er ook meerdere risico's aanwezig waren die niet door de brandpolis waren gedekt. Door de genomen maatregelen hebben we er voor gezorgd dat mogelijke herhaling wél een gedekte gebeurtenis is en dat de kans op herhaling van dit specifieke incident is teruggebracht.


>> Lees nog een case uit de praktijk