Netherlands

Internationaal kredietrisicomanagement

 

Politieke risico’s, kredietrisico’s en balansbescherming

Als uw organisatie internationaal opereert, kan het kredietrisicomanagement behoorlijk complex zijn. Vooral als er sprake is van meerdere vestigingen en geaggregeerde kredietrisico’s. U wilt continu inzicht hebben in het risicoprofiel van de verschillende debiteurenportefeuilles. En u wilt zeker weten of uw kredietrisicomanagement-oplossingen goed op elkaar afstemmen. Daarnaast moet u de kredietrisico’s zowel op groepsniveau als op lokaal niveau kunnen monitoren én managen.

Gunstige kredietrisicomanagement-oplossingen

Als onafhankelijk makelaar is Aon gespecialiseerd in het organiseren, structureren en bemiddelen van de juiste kredietrisicomanagement-oplossingen tegen de meest concurrerende voorwaarden. Wij ondersteunen de commerciële activiteiten van uw organisatie met oplossingen die helpen bij:

  • optimalisatie van cashflow en werkkapitaal;
  • beheersing van kredietrisicokosten;
  • balansbescherming;
  • optimalisatie van financieringscondities.

Traditioneel worden oplossingen gereduceerd tot de omzetverzekering. Hoewel dit de basis is van vele oplossingen, leveren op maat gemaakte producten vaak een beter resultaat. Samen met u bepalen wij wat het beste past bij uw organisatie.

Klik hier voor meer informatie